ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1190 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สร้างแบรนด์ 2

โดย นิตยสาร BrandAge.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ส349 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ส349] (1).

2. Cyber trend / ผู้เขียน, นายดาต้า

โดย นายดาต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4062 น472ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4062 น472ซ] (1).

3. การตลาดจานอร่อย / หนูตุ่ม, เรื่อง

โดย หนูตุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ห164ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ห164ก] (1).

4. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / โดย ฟิลิป คอตเลอร์, เลียม ฟาเฮย์, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ; เรียบเรียงโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | ฟาเฮย์, เลียม | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค183ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค183ก] (2).

5. จิตวิทยาผู้บริโภค / กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ.

โดย กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก173จ] (1).

6. ทำไมนักขายต้องหลั่งน้ำตา / ผู้เขียน, สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส854ท] (1).

7. กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก287] (4).

8. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / ของ ฟิลิป คอตเลอร์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก451 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก451] (1).

9. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / โดย ฟิลิป คอตเลอร์, เลียม ฟาเฮย์, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ; เรียบเรียงโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | ฟาเฮย์, เลียม | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค183ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค183ก] (1).

10. การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์.

โดย ญาณเดช ทองสิมา | จีระภา เอมะสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ญ212ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ญ212ก 2523] (3).

11. บริหารงานขาย = Sales management / ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

โดย ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ท229บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ท229บ] (3).

12. การส่งเสริมการขาย / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, วีนัส อัศวสิทธิถาวร, สุนี เลิศแสวงกิจ.

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | วีนัส อัศวสิทธิถาวร | สุนี เลิศแสวงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด499ก] (1).

13. กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ = Positioning : the battle for your mind / ของ อัล รีส และ แจ็ค เทร้าท์ ; เรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

โดย รีส, อัล | เทร้าท์, แจ็ค | ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ร499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ร499ก] (2).

14. หลักการตลาด / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ธ118ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ธ118ห 2539] (2).

15. หลักการตลาด = Principles of marketing / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ห321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : S.M. Circuit Press, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ห321] (2).

16. เถาจูกง เทพเจ้าแห่งการค้าขายของจีน / พีรยุทธ สุเทพคีรี, เรียบเรียง

โดย พีรยุทธ สุเทพคีรี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.851 ถ611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.851 ถ611] (2), PYULIB-DW [Call number: 923.851 ถ611] (1).

17. กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก287] (4).

18. ลู่ทางธุรกิจในจีน / [ผู้เขียน], เย่จืออิ๋ว ; แปลและเรียบเรียง, ธานี ปิติสุข

โดย เย่จืออิ๋ว | ธานี ปิติสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 650.0951 ย512ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.0951 ย512ล] (1).

19. Japanese candlestick / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัทซีโนเทค คอร์ปอเรชั่น

โดย บริษัทซีโนเทค คอร์ปอเรชั่น. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63222 บ226จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ผู้จัดจำหน่าย] คนหนังสือ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63222 บ226จ] (1).

20. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

เลขเรียกหนังสือ: 659.2965 ก287 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2965 ก287] (2).