ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 41 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80076 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80076 ม246ก 2539] (1).

2. เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาและการวิจัยการตลาด = Marketing problems and research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246อ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246อ 2549] (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมการตลาด = Promotion in marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246อ 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 19ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การส่งเสริมการตลาด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246อ 2553] (1).

4. การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80076 ม246ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80076 ม246ก 2533] (1).

5. การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8-9ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246ก 2533] (3).

6. การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246ก 2539] (4).

7. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการตลาดและการผลิต = Marketing, production and operations management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ม246ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ม246ก 2543] (3).

8. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการตลาดและการผลิต = Marketing, production and operations management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ม246ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ม246ก 2542] (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการขายและการกระจายสินค้า = Sales management and physical distribution / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ม246อ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ม246อ 2550] (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการขายและการกระจายสินค้า = Sales management and physical distribution / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ม246อ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ม246อ 2549] (2).

11. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด = Production and operations management and principles of marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ม246อ] (4).

12. เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ม246พ 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมผู้บริโภค.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ม246พ 2553] (6).

13. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด = Production and operations management and principles of marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ม246อ 2554] (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการขายและศิลปะการขาย = Sales management and salesmanship / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการขายและศิลปะการขาย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ม246อ 2554] (2). Checked out (2).

15. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ม246อ] (4).

16. เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาและการวิจัยการตลาด = Marketing problems and research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246อ 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 21ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246อ 2553] (3).

17. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า = Marketing channels and physical distribution management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ม246ก 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17, 19ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ม246ก 2553] (4).

18. เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมการตลาด = Promotion in marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246อ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การส่งเสริมการตลาด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246อ 2550] (1).

19. เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด = Professional experience in marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246อ 2554] (2).

20. เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด = Marketing communication and promotion / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม246อ] (4).