ผลการค้นหาของคุณมี 22 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. นักเลือกตั้งมืออาชีพ = Political marketing strategist / เขียน, มานิต รัตนสุวรรณ.

โดย มานิต รัตนสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ม453น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คัสเบลโล, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ม453น] (1).

2. 2509-2539 30 ปี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส293ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส293ส] (2).

3. วันนักการตลาดแห่งประเทศไทย, 19 กันยายน 2539 ห้องนภาลัย ดุสิตธานี = Marketing day / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส293ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส293ว] (2).

4. สถิติการค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศปี 2542 = Thailand foreign agricultural trade statistics 1999 / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สารนิเทศการเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.41021 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.41021 ส691ส] (1).

5. กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, บรรณาธิการ.

โดย อัญญา ขันธวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332 ก286 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ก286] (5).

6. Persons / เขียน, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 360 ว426พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Open Books, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 360 ว426พ] (1).

7. กรณีศึกษา Best practices : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 ส181ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ส181ก 2548] (1).

8. กรณีศึกษา Best Practices : การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการตลาด = Customer and market focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส181ก] (1).

9. มหากาพย์การตลาดสิ่งพิมพ์ไทย รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปี พ.ศ. 2520-2548 / ผุ้เขียน, ประเชิญ กุญชร.

โดย ประเชิญ กุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 070.17 ป251ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : แม่ขะนิ้ง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.17 ป251ม] (1).

10. การสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย = Building Thailand competitiveness / ผู้แต่ง, รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์

โดย รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.483 ร635ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดิจิเทนต์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.483 ร635ก] (2).

11. ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี ... = Marketing hall of fame ... / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 923.8593 ส293ท 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8593 ส293ท 2549] (1).

12. ไทแบรนด์ "ติดดาว" = Thai star brands / ผู้เขียน, ชวพล ศิริพจนานนท์.

โดย ชวพล ศิริพจนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ช276ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิน มาร์เก็ตติ้ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ช276ท] (2).

13. ปักธงรุกตลาดจีน = Doing business in China / ผู้เขียน, อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

โดย อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593051 อ467ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593051 อ467ป] (2).

14. Branding นักการเมือง : กลยุทธ์สร้างความโดดเด่น เพื่อเผด็จศึกทุกสนามเลือกตั้ง / เสรี วงษ์มณฑา.

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ส929บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ส929บ] (1).

15. 30 ยอดแบรนด์ไทย = 30 top Thai brands / ผู้สัมภาษณ์/เรียบเรียง, กองบรรณาธิการ วารสารไทยแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง

โดย วารสารไทยแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ว476ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง, 2550ชื่อเรื่องอื่น: 30 top Thai brands.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ว476ส] (3).

16. Royal brand / กองบรรณาธิการนิตยสาร Brandage.

โดย นิตยสาร Brandage. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก351ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก351ร] (2).

17. ถอดรหัส--สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย CSR = Corporate social responsibility / วรัญญา ศรีเสวก

โดย วรัญญา ศรีเสวก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.408 ว293ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.408 ว293ถ] (1).

18. สงครามการค้ายาสูบ : บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ 2 / ประกิต วาทีสาธกกิจ

โดย ประกิต วาทีสาธกกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 381.4567073 ป196ส 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.4567073 ป196ส 2550] (1).

19. การตลาด จากบันทึกความจำ ดร. เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา

โดย เทียม โชควัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ท749ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ท749ก] (1).

20. กรณีศึกษา Best Practices : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 ส181ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ส181ก 2544] (5).