ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 290 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทำไมนักขายต้องหลั่งน้ำตา / ผู้เขียน, สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส854ท] (1).

2. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย = Advertising and sales promotion / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ส929ก] (1).

3. ความรู้เรื่องการจัดจำหน่ายสินค้า / แปล, กัญญาภัค พิชญุตม์.

โดย กัญญาภัค พิชญุตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค181] (1).

4. การสื่อสารการตลาด = Marketing communications / ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด424ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด424ก] (1).

5. คำสารภาพของผู้ซื้อ / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ส312ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 ส312ค] (2).

6. การจัดจำหน่าย / เรียบเรียงโดย นภาพร มูลรัตน์

โดย นภาพร มูลรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 น197ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 น197ก] (1).

7. แมรี่ เคย์ ยอดหญิงนักขาย / ไพบูลย์ สำราญภูติ

โดย ไพบูลย์ สำราญภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.8 ม885 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเกลอ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8 ม885 2543] (1).

8. ชีวิตนักขาย / กฤษณะ กฤตมโนรถ

โดย กฤษณะ กฤตมโนรถ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.32 ก281ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แรปปิด พริ้นท์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.32 ก281ช] (1).

9. วิธีชนะใจลูกค้า = How to win customers / Heinz M. Goldmann

โดย โกล์แมน, ไฮนซ์ เอ็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก945ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอส์ส, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก945ว] (1).

10. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด499ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด499ก 2542] (1).

11. บทตอบข้อโต้แย้งมืออาชีพ / สนาม สุขลิ้ม.

โดย สนาม สุขลิ้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส212บ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์ฝึกทักษะการขายมืออาชีพ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส212บ 2543] (1).

12. 25 ข้อผิดพลาดสำหรับนักขาย = 25 mistakes salesmen make / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ช486ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ช486ย] (1).

13. ลูกล่อลูกชนในการขายภาคสนาม / ผู้เขียน, สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ส854ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ส854ล] (1).

14. เอกสารคำสอนวิชาการจัดการการขายและศิลปการขาย / โดย อรชร มณีสงฆ์

โดย อรชร มณีสงฆ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ317อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ317อ] (1).

15. อย่าเรียกผมว่าเซลส์แมน / ผู้เขียน, พลชัย เพชรปลอด

โดย มลชัย เพชรปลอด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 พ439อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 พ439อ] (1).

16. การจัดการขาย / ผู้เขียน, เพ็ญภา สีฆสมิทธิ

โดย เพ็ญภา สีฆสมิทธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 พ887ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 พ887ก] (1).

17. Log in sales / ผู้แต่ง, ลี ซอง ฮอน

โดย ลี, ซอง ฮอน | สยามซัมซุงประกันชีวิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ล511ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : สยามซัมซุงประกันชีวิต, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ล511ล] (1).

18. คัมภีร์สร้างตัว คัมภีร์การขาย / โรจน์กาญจน์.

โดย โรจน์กาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ร962ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ร962ค] (2).

19. เอกสารประกอบการพยากรณ์ทางการตลาด / โดย ยุวดี ภู่สำลี

โดย ยุวดี ภู่สำลี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.818 ย442อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.818 ย442อ] (1).

20. สูตรสำเร็จการขาย 108 อาชีพ / เรียบเรียง, ปัณฑารีย์

โดย ปัณฑารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ป525ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : K & P Books, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ป525ส] (1).