ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตลาดในอนาคต : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความท้าทายและโอกาสสำหรับวิสาหกิจไทย

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. Marketing / Joel R. Evans, Barry Berman

โดย Evans, Joel R | Berman, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 E92M 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 E92M 1990] (1).

3. จิตวิทยาผู้บริโภค / กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ.

โดย กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก173จ] (1).

4. ทำไมนักขายต้องหลั่งน้ำตา / ผู้เขียน, สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส854ท] (1).

5. ประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา.

โดย วิจิตรมาตรา, ขุน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.09 ว525ป 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 380.09 ว525ป 2516] (1).

6. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / ของ ฟิลิป คอตเลอร์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก451 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก451] (1).

7. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / โดย ฟิลิป คอตเลอร์, เลียม ฟาเฮย์, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ; เรียบเรียงโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | ฟาเฮย์, เลียม | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค183ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค183ก] (1).

8. บริหารงานขาย = Sales management / ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

โดย ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ท229บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ท229บ] (3).

9. การส่งเสริมการขาย / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, วีนัส อัศวสิทธิถาวร, สุนี เลิศแสวงกิจ.

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | วีนัส อัศวสิทธิถาวร | สุนี เลิศแสวงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด499ก] (1).

10. ศัพท์การตลาดและการโฆษณา = Marketing and advertising / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ศ486ศ] (2).

11. Case for analysis in marketing / W. Wayne Talarzyk.

โดย Talarzyk, W. Wayne.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 T137C 1985 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Japan : Dryden Press ; Holt-Saunders, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 T137C 1985] (1).

12. Marketing research and knowledge development : an assessment for marketing management / by John G. Myers ... [et al.]

โดย Myers, John G.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 M996M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliff, N.J. : Prentice-Hall, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 M996M] (1).

13. Advertising / by John S. Wright ... [et al.].

โดย Wright, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 W951A 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 W951A 1977] (1).

14. กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ = Positioning : the battle for your mind / ของ อัล รีส และ แจ็ค เทร้าท์ ; เรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

โดย รีส, อัล | เทร้าท์, แจ็ค | ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ร499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ร499ก] (2).

15. หลักการตลาด / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ธ118ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ธ118ห 2539] (2).

16. Advertising campaign strategy : a guide to marketing communication plans / Donald Parente ... [et al.]

โดย Parente, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 659.113 A244 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.113 A244] (1).

17. หลักการตลาด = Principles of marketing / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ห321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : S.M. Circuit Press, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ห321] (2).

18. เถาจูกง เทพเจ้าแห่งการค้าขายของจีน / พีรยุทธ สุเทพคีรี, เรียบเรียง

โดย พีรยุทธ สุเทพคีรี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.851 ถ611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.851 ถ611] (2), PYULIB-DW [Call number: 923.851 ถ611] (1).

19. Research traditions in marketing / edited by Gilles Laurent, Gary L. Lilien, Bernard Pras

โดย Laurent, Gilles | Lilien, Gary L | Pras, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 R432 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Kluwer Academic, 1997, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 R432] (1).

20. Consumer behavior : buying, having and being / Michael R. Solomon.

โดย Solomon, Michael R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 S689C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 S689C 1996] (1).