ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด / เรียบเรียงโดย เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ส929ก] (3).

102. การสื่อสารการตลาด = Marketing communications / ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด424ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด424ก] (1).

103. International marketing / Philip R. Cateora

โดย Cateora, Philip R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 C359I 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Homewood, Ill. : Irwin, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 C359I 1993] (1).

104. The Asian marketing casebook / Noel Capon, Wilfried R. Vanhonacker.

โดย Capon, Noel | Vanhonacker, Wilfried R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80095 C246A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Prentice Hall, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80095 C246A] (1).

105. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา / ผู้เขียน, ศุภร เสรีรัตน์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศุภร เสรีรัตน์ | ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ714น 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ714น 2541] (2).

106. ตลาดนัดแฟรนไชส์ / เอื้อมพร ปานเพ็ชร์

โดย เอื้อมพร ปานเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8708 อ935ต 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8708 อ935ต 2542] (2).

107. การตลาดโลกาภิวัตน์ ยุคฟองสบู่แตก / ผู้เขียน, ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ธ118ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนชั่นพับลิชชิ่งกรุ๊ป, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ธ118ก] (2).

108. Global marketing and advertising : understanding cultural paradoxes / Marieke de Mooij

โดย Mooij, Marieke K. de.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 M817G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 M817G] (1).

109. การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธี = Marketing management : strategies and tactics / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ133ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ133ก] (2).

110. สุดยอดผู้จัดการขาย = Super sales manager / โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ223ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 อ223ส] (1).

111. คู่มือ วิธีควานหาลูกค้าคาดหวัง = Finding the prospects / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ว836ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ว836ค] (1).

112. Marketing : the encyclopedic dictionary / David Mercer

โดย Mercer, David.

เลขเรียกหนังสือ: 653.8003 M345M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass : Blackwell, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 653.8003 M345M] (1).

113. Price theory and applications / Steven E. Landsburg

โดย Landsburg, Steven E.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 L263P 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 L263P 1999] (1).

114. Negotiation / Roy J. Lewicki, David M. Saunders, John W. Minton

โดย Lewicki, Roy J | Saunders, David M | Minton, John W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4052 L671N 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4052 L671N 1999] (1).

115. The portable MBA in marketing / Charles D. Schewe, Alexander Watson Hiam

โดย Schewe, Charles D | Hiam, Alexander Watson.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 S328P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Son, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 S328P 1998] (1).

116. การวิจัยการตลาด = Marketing research / สุปัญญา ไชยชาญ.

โดย สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ส824ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ส824ก 2542] (1).

117. หลักการตลาด / สุปัญญา ไชยชาญ.

โดย สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส824ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส824ห] (3).

118. Strategic market management / David A. Aaker

โดย Aaker, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 A111S 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 A111S 1998] (1).

119. Eating the big fish : how challenger brands can compete against brand leaders / Adam Morgan.

โดย Morgan, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 M847E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 M847E] (1).

120. Competitive branding : winning in the market place with value-added brands / Torsten H. Nilson

โดย Nilson, Torsten H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 N712C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England. : John Wiley & Sons, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 N712C] (1).