ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Consumers and services / Mark Gabbott and Gillian Hogg.

โดย Gabbott, Mark | Hogg, Gillian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 G112C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England. : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 G112C] (1).

122. วันนักการตลาดแห่งประเทศไทย, 19 กันยายน 2539 ห้องนภาลัย ดุสิตธานี = Marketing day / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส293ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส293ว] (2).

123. Kotler on marketing : how to create, win, and dominate markets / Philip Kotler.

โดย Kotler, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 K87K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Free Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 K87K] (1).

124. คัมภีร์ธุรกิจ MLM เคล็ดลับเส้นทางมหาเศรษฐี / ของ ฟังเทียนหลง ; แปลและเรียบเรียงโดย ธันว์ ธนูธร

โดย ฟังเทียนหลง | ธันว์ ธนูธร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ฟ221ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพาเวอร์บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ฟ221ค] (1).

125. ตลาดนัดแฟรนไชส์. ชุด 2 / เอื้อมพร ปานเพ็ชร์

โดย เอื้อมพร ปานเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8708 อ935ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8708 อ935ต] (2).

126. Cases in marketing management / by Kenneth L. Bernhardt and Thomas C. Kinnear.

โดย Bernhardt, Kenneth L | Kinnear, Thomas C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 B527C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 B527C 1997] (1).

127. เข็มทิศแห่งความสำเร็จในธุรกิจ MLM / โดย กุศล ทัศนะ

โดย กุศล ทัศนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ก729ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ก729ข] (2).

128. คำสารภาพของผู้ซื้อ / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ส312ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 ส312ค] (2).

129. พจนานุกรมศัพท์การตลาด อังกฤษ-ไทย / สุปัญญา ไชยชาญ

โดย สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ส825พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ส825พ] (2).

130. Advertising photography in Japan 2000

โดย Japan Advertising Photographers' Association.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60952 A244 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : P-I-E Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60952 A244] (1).

131. นำเสนออย่างมือโปร = How to present like a Pro? / ลานี อาเรดอนโด ; เรียบเรียงโดย ประศักดิ์ หอมสนิท

โดย อาเรดอนโด, ลานี | ประศักดิ์ หอมสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ664น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.81 อ664น] (1).

132. คู่มือ วิธีควานหาลูกค้าคาดหวัง = Finding the prospects / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ว836ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ว836ค 2542] (1).

133. พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / โดย ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ด424พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ด424พ] (3).

134. Basic marketing research / Gilbert A. Churchill, Jr.

โดย Churchill, Gilbert A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 C563B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : The Dryden Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 C563B 1996] (1).

135. Marketing research : methodological foundations / Gilbert A. Churchill, Jr.

โดย Churchill, Gilbert A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 C563M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Forth Worth, Tex. : The Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 C563M 1999] (1).

136. Contemporary marketing 1999 / Louis E. Boone, David L. Kurtz.

โดย Boone, Louis E | Kurtz, David L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 B724C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : The Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 B724C] (1).

137. Sales management : teamwork, leadership, and technology / Charles M. Futrell

โดย Futrell, Charles M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 F996S 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 F996S 1998] (1).

138. Marketing strategy / O. C. Ferrell ... [et al.]

โดย Ferrell, O. C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 M345 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 M345] (1).

139. การควบคุมทางการตลาด = Marketing control / ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์

โดย สาวิกา อุณหนันท์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 ส686ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 ส686ก] (2).

140. กลยุทธ์และกลเม็ดทางการตลาดของนักการตลาดท้องถิ่น = Marketing strategies and tactics of local marketers / โดย รณชัย ตันตระกูล

โดย รณชัย ตันตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ร123ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ร123ก] (2).