ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ตำราทองของงานบริการ. เล่ม 2 / อีแร้ง

โดย อีแร้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 อ772ต 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 อ772ต 2541] (2).

162. การจัดซื้อ = Purchasing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.72 อ133ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุง ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.72 อ133ก 2543] (3).

163. หลักการตลาด = Principles of marketing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ133ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ133ห 2542] (3).

164. Power retail : winning strategies from chapters and other leading retailers in Canada / Lawrence N. Stevenson, Joseph C. Shlesinger, Michael R. Pearce

โดย Stevenson, Lawrence N | Shlesinger, Joseph C | Pearce, Michael R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8700971 S847P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Toronto, Ont. : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8700971 S847P] (1).

165. Industrial marketing strategy / Ferderick E. Webster, Jr.

โดย Webster, Frederick E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 W379I 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 W379I 1991] (1).

166. หลักการตลาด / สุดาดวง เรืองรุจิระ

โดย สุดาดวง เรืองรุจิระ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส768ห 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส768ห 2543] (2).

167. ศิลปการขายชั้นสูง / เรียบเรียงโดย จุฑามาศ กิจเจริญ

โดย จุฑามาศ กิจเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 จ628ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำรา อาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, [2453?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 จ628ศ] (3).

168. Retailing management / Michael Levy, Barton A. Weitz

โดย Levy, Michael | Weitz, Barton A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.87 L668R 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.87 L668R 2001] (1).

169. Market-driven management : strategic and operational marketing / Jean-Jacques Lambin

โดย Lambin, Jean-Jacques.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80094 L224M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80094 L224M] (1).

170. The Internet marketing plan : the complete guide to instant web presence / Kim M. Bayne

โดย Bayne, Kim M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 B361I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 B361I 2000] (2).

171. Marketing strategy : a global perspective / Vernon R. Stauble

โดย Stauble, Vernon R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 S798M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 S798M] (1).

172. A framework for marketing management / Philip Kotler

โดย Kotler, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 K87F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Ptentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 K87F] (1).

173. The co-marketing solution : strategic marketing through, better branding, improved trade relationships, superior promotions, effective fact-based selling, accurate ROI analyses of trade spending / Shawn Clark

โดย Clark, Shawn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 C595C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : NTC Business Books, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 C595C] (1).

174. แผนการตลาด = Marketing plan / วารินทร์ สินสูงสุด, วันทิพย์ สินสูงสุด

โดย วารินทร์ สินสูงสุด | วันทิพย์ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 ว483ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 ว483ผ] (2).

175. การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / ผู้แต่ง, ศิริพร ปัญญาบาล

โดย ศิริพร ปัญญาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 382 ศ463ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 ศ463ก 2543] (1).

176. แผนพัฒนาสาธารณูปโภค ชี้อนาคตการลงทุนและพัฒนาประเทศ / ประชาชาติธุรกิจ

โดย ประชาชาติธุรกิจ. กองบรรณาธิการฉบับพิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.6 ป235ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.6 ป235ผ] (1).

177. สถิติการค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศปี 2542 = Thailand foreign agricultural trade statistics 1999 / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สารนิเทศการเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.41021 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.41021 ส691ส] (1).

178. Making of Web

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 M235 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kotaro Wada, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.6 M235] (1).

179. E-service : 24 ways to keep your customers-when the competition is just a click away / Ron Zemke, Tom Connellan

โดย Zemke, Ron | Connellan, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 Z53E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 Z53E] (1).

180. Consumer behavior / Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk.

โดย Schiffman, Leon G | Kanuk, Leslie Lazar.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 S333C 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 S333C 2000] (1).