ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Ethical decision making in marketing / Lawrence B. Chonko

โดย Chonko, Lawrence B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 C548E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 C548E] (1).

182. Brands, consumers, symbols, & research : Sidney J. Levy on marketing / compiled by Dennis W. Rook

โดย Levy, Sidney J | Rook, Dennis W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8243 L668B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8243 L668B] (1).

183. The market research toolbox : a concise guide for beginners / Edward F. McQuarrie

โดย McQuarrie, Edward F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 M173M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 M173M] (1).

184. Marketing in a multicultural world : ethnicity, nationalism, and cultural identity / Janeen Arnold Costa, Gary J. Bamossy, editors

โดย Costa, Janeen Arnold | Bamossy, Gary J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8348 M345 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8348 M345] (1).

185. 30 ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้นำการตลาด / โดย สมภพ เจริญกุล

โดย สมภพ เจริญกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส271ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส271ส] (2).

186. แมรี่ เคย์ ยอดหญิงนักขาย / ไพบูลย์ สำราญภูติ

โดย ไพบูลย์ สำราญภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.8 ม885 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเกลอ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8 ม885 2543] (1).

187. Customer-centered products : creating successful products through smart requirements management / Ivy F. Hooks & Kristin A. Farry

โดย Hooks, Ivy F | Farry, Kristin A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.575 H784C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.575 H784C] (1).

188. Monitoring, measuring, and managing customer service / Gary S. Goodman

โดย Goodman, Gary S.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 G653M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 G653M] (1).

189. ผู้จัดการการขาย / ไพบูลย์ สำราญภูติ

โดย ไพบูลย์ สำราญภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 พ979ผ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเกลอ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 พ979ผ 2543] (3).

190. B2B.com : cashing-in on the business-to-business E-commerce bonanza / Brian O'Connell

โดย O'Connell, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 O18B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Holbrook, Mass. : Adams Media Corporation, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 O18B] (1).

191. The top 200 Web sites on E-Commerce / Alan Cawson

โดย Cawson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 C383T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 C383T] (2).

192. แอมเวย์ อะแมซิ่งเวย์ = Amway amazing / สมปรารถนา คล้ายวิเชียร, พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์

โดย สมปรารถนา คล้ายวิเชียร | พัฒนพงษ์ วงษ์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ส259อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ส259อ] (1).

193. รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... จังหวัดน่าน = Report of the 1999 business trade and services survey Changwat Nat / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.0212 ส691ร น.น. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2543-. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 380.0212 ส691ร น.น.] (1).

194. การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ณ318ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ณ318ก] (3).

195. Customer love : attracting and keeping customers for life / Chip R. Bell

โดย Bell, Chip R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 B433C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Provo, Utha. : Executive Excellence, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 B433C] (1).

196. The Oxford textbook of marketing / edited by Keith Blois

โดย Blois, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 O98 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 O98] (1).

197. Advertising on the Internet : how to get your message across on the World Wide Web / Steven Armstrong

โดย Armstrong, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80025 A738A 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80025 A738A 2001] (1).

198. The relationship-based enterprise : powering business success through customer relationship management / Ray McKenzie

โดย McKenzie, Ray.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 M157R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Toronto : McGraw-Hill Ryerson, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 M157R] (1).

199. องค์กรสนองตลาด = The Market driven organization / โดย จอร์จ เอส เดย์ ; ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์, แปลและเรียบเรียง

โดย เดย์, จอร์จ เอส | ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ด883อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ เอ. อาร์ บิซิเนส เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ด883อ] (2).

200. Marketing dotcom / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

โดย ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 ป415ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 ป415ม] (2).