ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน = Problems in implementing consumer protection activities of non-government organizations / โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

เลขเรียกหนังสือ: 381.34 ส691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.34 ส691ร] (1).

42. การบริหารการตลาด = Marketing management / สุปัญญา ไชยชาญ

โดย สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส824ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส824ก 2540] (2).

43. ขายอย่างมีศักดิ์ศรี = Selling with honor / ของ ลอเรนซ์ โคฮ์น และ โจเอล ซอล์ทซ์แมน ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาติศิริ

โดย โคฮ์น, ลอเรนซ์ | ซอล์ทซ์แมน, โจเอล | ชาติศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ค979ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ค979ข] (2).

44. The world's greatest brands / edited by Nicholas Kochan

โดย Kochan, Nicholas.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 W927 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Business, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.827 W927] (1).

45. Directions 2 : advertising and design in Canada / editor, Peter Giffin

โดย Giffin, Peter | Applied Arts Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60971 D598 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ontario, Canada : Applied Arts Inc., c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60971 D598] (1).

46. Total quality service : principles, practices, and implementation / D. H. Stamatis

โดย Stamatis, D. H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 S783T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S. S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 S783T] (1).

47. Total quality in marketing / by William C. Johnson, Richard J. Chvala

โดย Johnson, William C | Chvala, Richard J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 J71T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S. S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 J71T] (1).

48. Successful marketing for the small business / Dave Patten

โดย Patten, Dave.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 P316S 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 P316S 1996] (2).

49. การตลาดเชิงปฏิบัติ = Practical marketing / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส929ก] (2).

50. ร่ำรวยด้วยธุรกิจ MLM = How to make big money in multi-level marketing / ของ เดวิด โรลเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาติศิริ อักษรประเสริฐ

โดย โรลเลอร์, เดวิด | ชาติศิริ อักษรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ร942ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก พับลิชชิ่ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ร942ร] (2).

51. เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจเอ็มแอลเอ็มแบบไทย ๆ / สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ส854ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันโฟร์แองเกิล เทรนนิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ส854ส] (2).

52. นี่ไง! การออกแบบผลิตภัณฑ์ / เรื่องโดย ออส่วน

โดย ออส่วน.

เลขเรียกหนังสือ: 745.2 อ461น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.2 อ461น] (1).

53. Customer-driven marketing : the ideal way to increased profits through marketing, sales and service improvement / John Frazer-Robinson

โดย Frazer-Robinson, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 F65C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 F65C] (1).

54. How to write sales letters that sell / Drayton Bird

โดย Bird, Drayton.

เลขเรียกหนังสือ: 659.133 B618H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1997, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.133 B618H] (2).

55. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย = Advertising and sales promotion / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ส929ก] (1).

56. กลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่. เล่ม 6 / มานพ พงศทัต

โดย มานพ พงศทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 333.33 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.33 ม443ก] (1).

57. ตลาดบริการ = Marketing for services / สุมนา อยู่โพธิ์, ผู้แต่ง

โดย สุมนา อยู่โพธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 380.1 ส841ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.1 ส841ต] (2).

58. Relationship marketing : new strategies, techniques and technologies to win the customers you want and keep them forever / Ian H. Gordon

โดย Gordon, Ian H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 G663R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Toronto, Ont. : John Wiley & Sons Canada, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 G663R] (1).

59. การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / โดย ดลกร ขวัญคำ

โดย ดลกร ขวัญคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ด141ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ด141ก] (2).

60. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด = Promotion strategy / โดย ดลกร ขวัญคำ

โดย ดลกร ขวัญคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด141ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด141ก] (2).