ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. เคล็ด (ไม่) ลับจอมยุทธ์การตลาดและโฆษณา : ฉบับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา, เขียน

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ส929ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ส929ค 2537] (1).

62. Business market research / Leslie Gofton and Mitchell Ness

โดย Gofton, Leslie | Ness, Mitchell.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 G612B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 G612B] (1).

63. Consumer research : postcards from the edge / edited by Stephen Brown and Darach Turley

โดย Brown, Stephen | Turley, Darach.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 C758] (1).

64. Advertising communications and promotion management / John R. Rossiter, Larry Percy

โดย Rossiter, John R | Percy, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 R835A 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 R835A 1998] (1).

65. เดกซ์เทอร์ เยเกอร์ : แนวความคิดทางการตลาดที่ทรงพลัง อำนาจที่สุดแห่งศตวรรษ Profiles of success สไตล์ชีวิตเชิดหน้าชูตา

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ด819 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จำหน่ายโดย เบรน เซ็นเตอร์ บุ๊ค แอนด์ มัลติมีเดีย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ด819] (3).

66. เคล็ดวิธีสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า / บรรณาธิการเรียบเรียง, ครองแผน ไชยธนะสาร

โดย ครองแผน ไชยธนะสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 ค762 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ค762] (3).

67. The marketing of nations : a strategic approach to building national wealth / Philip Kotler, Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee

โดย Kotler, Philip | Somkid Jatusripitak | Suvit Maesincee.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 K87M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : The Free Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9 K87M] (1).

68. Net gain : expanding markets through virtual communities / John Hagel III, Arthur G. Armstrong

โดย Hagel, John | Armstrong, Arthur G.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285467 H141N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285467 H141N] (2).

69. International marketing strategy : contemporary readings / Isobel Doole and Robin Lowe

โดย Doole, Isobel | Lowe, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 D691I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 D691I] (1).

70. เจาะใจลูกค้าให้ตรงเป้า = Customer intimacy / เฟรด เวียร์เซม่า ; ธรรมรัฐ วงศ์ศรีสกุล, แปลและเรียบเรียง

โดย เวียร์เซม่า, เฟรด | ธรรมรัฐ วงศ์ศรีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ว928จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ว928จ] (2).

71. ลัทธิบริโภคนิยมกับชุมชน / โดย เศรษฐสยาม

โดย เศรษฐสยาม.

เลขเรียกหนังสือ: 339.47 ศ871ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ สมาพันธ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.47 ศ871ล] (3).

72. Franchise organizations / Jeffery L. Bradach

โดย Bradach, Jeffery L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.950688 B798F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.950688 B798F] (1).

73. Customer orientation and market action / Michael D. Johnson

โดย Johnson, Michael David.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 J68C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 J68C] (1).

74. Driving brand value : using integrated marketing to manage profitable stakeholder relationships / Tom Duncan, Sandra Moriarty

โดย Duncan, Tom | Moriarty, Sandra.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 D912D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 D912D] (1).

75. Market research : a guide to planning, methodology and evaluation / Paul Hague & Peter Jackson

โดย Hague, Paul | Jackson, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 H147M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 H147M] (1).

76. 2509-2539 30 ปี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส293ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส293ส] (2).

77. เปิดโปงธุรโกงขายตรง. เล่ม 1 / ผู้เขียน, พิศิษฐ์ แทนทิว

โดย พิศิษฐ์ แทนทิว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 พ759ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทศวรรษ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 พ759ป] (2).

78. การสร้างและบริหารทีมงานขาย / กฤษณะ กฤตมโนรถ

โดย กฤษณะ กฤตมโนรถ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3044 ก276ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะ แรปปิด, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3044 ก276ก] (3).

79. ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ / หนุ่มเมืองจันท์

โดย หนุ่มเมืองจันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ห161ฟ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ห161ฟ 2541] (2).

80. Consumer behaviour : advances and applications in marketing / Robert East.

โดย East, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 E13C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 E13C] (1).