ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2536 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Marketing / Joel R. Evans, Barry Berman

โดย Evans, Joel R | Berman, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 E92M 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 E92M 1990] (1).

2. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / โดย ฟิลิป คอตเลอร์, เลียม ฟาเฮย์, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ; เรียบเรียงโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | ฟาเฮย์, เลียม | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค183ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค183ก] (2).

3. จิตวิทยาผู้บริโภค / กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ.

โดย กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก173จ] (1).

4. ทำไมนักขายต้องหลั่งน้ำตา / ผู้เขียน, สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส854ท] (1).

5. การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น = Multi-Level marketing / แปลและเรียบเรียง, ธานี ปิติสุข.

โดย ธานี ปิติสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ก451 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บิ๊กบุ๊ค, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ก451] (8).

6. การบริหารการตลาด / อัจจิมา เศรษฐบุตร, สายสวรรค์ วัฒนพานิช.

โดย อัจจิมา เศรษฐบุตร | สายสวรรค์ วัฒนพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ496ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ496ก 2537] (6).

7. กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก287] (4).

8. กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีตัวอย่าง / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก287] (7).

9. เจาะลึก direct mail : แนวทางการทำสื่อการขายทางไปรษณีย์ / ผู้แปล, ธนวัน พันนา.

โดย ธนวัน พันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 จ758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 จ758] (5).

10. ประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา.

โดย วิจิตรมาตรา, ขุน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.09 ว525ป 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 380.09 ว525ป 2516] (1).

11. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / ของ ฟิลิป คอตเลอร์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก451 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก451] (1).

12. การตลาดเชิงยุทธ์ = The new competition / โดย ฟิลิป คอตเลอร์, เลียม ฟาเฮย์, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ; เรียบเรียงโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

โดย คอตเลอร์, ฟิลิป | ฟาเฮย์, เลียม | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค183ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค183ก] (1).

13. การบริหารการตลาดยุคใหม่ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ศุภร เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ486ก] (4).

14. หลักการตลาด / ประภาศรี อมรสิน.

โดย ประภาศรี อมรสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ป344ห 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ป344ห 2526] (6).

15. การบริหารงานขาย / โดย ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์.

โดย ญาณเดช ทองสิมา | จีระภา เอมะสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ญ212ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ญ212ก 2523] (3).

16. บริหารงานขาย = Sales management / ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

โดย ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ท229บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ท229บ] (3).

17. การส่งเสริมการขาย / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, วีนัส อัศวสิทธิถาวร, สุนี เลิศแสวงกิจ.

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | วีนัส อัศวสิทธิถาวร | สุนี เลิศแสวงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด499ก] (1).

18. พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับพื้นฐาน / ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ486พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ศ486พ] (7).

19. ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด / เสรี วงษ์มณฑา.

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ส929ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ส929ค] (15).

20. การส่งเสริมการตลาด / เรียบเรียงโดย สุวิมล แม้นจริง.

โดย สุวิมล แม้นจริง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส882ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส882ก] (6).