ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา.

โดย วิจิตรมาตรา, ขุน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.09 ว525ป 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 380.09 ว525ป 2516] (1).

2. เถาจูกง เทพเจ้าแห่งการค้าขายของจีน / พีรยุทธ สุเทพคีรี, เรียบเรียง

โดย พีรยุทธ สุเทพคีรี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.851 ถ611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.851 ถ611] (2), PYULIB-DW [Call number: 923.851 ถ611] (1).

3. นำเสนออย่างมือโปร = How to present like a Pro? / ลานี อาเรดอนโด ; เรียบเรียงโดย ประศักดิ์ หอมสนิท

โดย อาเรดอนโด, ลานี | ประศักดิ์ หอมสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ664น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.81 อ664น] (1).

4. จงเป็นนายแห่งตน / หลี่ เจี๋ย, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง.

โดย หลี่, เจี๋ย | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ห338จ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.1 ห338จ 2554] (1).

5. เคล็ด (ไม่) ลับกับการสื่อสารให้โดนใจ = The truth about getting your point across--and nothing but the truth / ผู้เขียน, ลอนนี พาเซลลี ; ผู้แปล, ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์.

โดย พาเซลลี, ลอนนี | ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 พ594ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 พ594ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.45 พ594ค] (1).

6. จิตวิทยาการบริการ = Psychology for service / รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.

โดย รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 ร169จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ร169จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.812 ร169จ] (2). Checked out (2).

7. จิตวิทยาการบริการ = Service psychology / โดย จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.

โดย จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 จ423จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 จ423จ] (4), PYULIB-DW [Call number: 658.812 จ423จ] (1). Checked out (1).

8. การสร้างแบรนด์ของงานบริการ = Building a service brand / อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม.

โดย อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 อ792ก เลขเรียกหนังสือ: WY77 อ792ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 อ792ก] (2), PYULIB-DW [Call number: WY77 อ792ก 2550] (21).