ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1940 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International retailing / Nicholas Alexander

โดย Alexander, Nicholas.

เลขเรียกหนังสือ: 382 A377I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell Business, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 A377I] (1).

2. Marketing management : integrating theory and practice / Tony Proctor

โดย Proctor, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 P964M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 P964M] (1).

3. Consumer behaviour : advances and applications in marketing / Robert East.

โดย East, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 E13C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 E13C] (1).

4. International marketing strategy / Frank Bradley.

โดย Bradley, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 B811I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, 1995, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 B811I] (1).

5. Integrated marketing communications : the holistic approach / Tony Yeshin

โดย Yeshin, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 Y47I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 Y47I] (1).

6. Marketing / Geoff Lancaster and Paul Reynolds

โดย Lancaster, Geoff | Reynolds, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 L244M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 L244M] (1).

7. The art of client service / Robert Solomon

โดย Solomon, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 S689A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Dearborn Trade, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 S689A] (1).

8. สร้างแบรนด์ 2

โดย นิตยสาร BrandAge.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ส349 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ส349] (1).

9. Introduction to marketing : a value exchange approach / Mark Gabbott, editor

โดย Gabbott, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Pearson/Prentice-Hall, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 I61] (1).

10. Wave three : the new era in network marketing / Richard Poe

โดย Poe, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 658.814 P743W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rocklin, Calif. : Prima, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.814 P743W] (1).

11. Cyber trend / ผู้เขียน, นายดาต้า

โดย นายดาต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4062 น472ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4062 น472ซ] (1).

12. Kotler on marketing : how to create, win and dominate markets / Philip Kotler.

โดย Kotler, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 K87K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Simon & Schuster, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 K87K] (1).

13. Marketing communications / John Egan

โดย Egan, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 E28M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thomson, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 E28M] (1).

14. การตลาดจานอร่อย / หนูตุ่ม, เรื่อง

โดย หนูตุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ห164ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ห164ก] (1).

15. What is branding ? / Matthew Healey.

โดย Healey, Matthew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 H434W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies, Switzerland : RotoVision, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 H434W] (1).

16. Strategic integrated marketing communication : theory and practice / Larry Percy

โดย Percy, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 P431S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 P431S] (1).

17. Nation branding : concepts, issues, practice / Keith Dinnie

โดย Dinnie, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 D585N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 D585N] (1).

18. Consumer behaviour / Jim Blythe

โดย Blythe, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 B661C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thomson Learning, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 B661C] (1).

19. The ultimate Web marketing guide / Michael Miller

โดย Miller, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 M649U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 M649U] (1).

20. Marketing know how / written by Damrong Pinkoon.

โดย Damrong Pinkoon.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 D166M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Damrong Pinkoon Company, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 D166M] (1).