ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 53 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Marketing research / Alvin C. Burns, Ronald F. Bush

โดย Burns, Alvin C | Bush, Ronald F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 B967M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 B967M 1998] (2).

2. Designing and managing the supply chain : concepts, strategies, and case studies / David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi

โดย Simchi-Levi, David | Kaminsky, Philip | Simchi-Levi, Edith.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 S588D ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 S588D] (2).

3. The Internet marketing plan : the complete guide to instant web presence / Kim M. Bayne

โดย Bayne, Kim M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 B361I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 B361I 2000] (2).

4. The top 200 Web sites on E-Commerce / Alan Cawson

โดย Cawson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 C383T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 C383T] (2).

5. Web design index / compiled by Gunter Beer

โดย Beer, Gunter.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 W364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherland : The Pepin Press/Agile Rabbit Editions, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 W364] (1). Items available for reference: [Call number: 004.678 W364] (1).

6. Marketing management : a strategic decision-making approach / Harper W. Boyd, Jr. ... [et al.]

โดย Boyd, Harper W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 M345 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : MaGraw-Hill/Irwin, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 M345 2002] (2).

7. Marketing research : an applied orientation / Naresh K. Malhotra

โดย Malhotra, Naresh K.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 M249M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall International, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 M249M 1999] (2).

8. Introduction to information technology / Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Jr., Richard E. Potter

โดย Turban, Efraim | Rainer, Rex Kelly | Potter, Richard E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.05 T931I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.05 T931I 2003] (2).

9. The customer service workbook / Neville Lake & Kristin Hickey

โดย Lake, Neville | Hickey, Kristin.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 L192C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London, U.K. : Kogan Page, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 L192C] (2).

10. Marketing research essentials / Carl McDaniel, Jr., Roger Gates

โดย McDaniel, Carl D | Gates, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 M134M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 M134M 2004] (2).

11. Consumer behavior : building marketing strategy / Del I. Hawkins, Roger J. Best, Kenneth A. Coney

โดย Hawkins, Del I | Best, Roger J | Coney, Kenneth A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 H393C 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 H393C 2004] (2).

12. Marketing research / Bryan A. Lukas ... [et al.]

โดย Lukas, Bryan A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 M345 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 M345] (2).

13. Marketing research : an applied orientation / Naresh K. Malhotra

โดย Malhotra, Naresh K.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 M249M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education Prentice-Hall , c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 M249M 2004] (2).

14. Measuring market risk / Kevin Dowd

โดย Dowd, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632042 D745M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632042 D745M 2005] (2).

15. Global business today / Charles W. L. Hill

โดย Hill, Charles W.L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 H645G 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 H645G 2006] (2).

16. Relationship selling and sales management / Mark W. Johnston, Greg W. Marshall

โดย Johnston, Mark W | Marshall, Greg W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 J73R 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Internarional ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 J73R 2005] (2).

17. Business logistics/supply chain management : planning, organizing, and controlling the supply chain / Ronald H. Ballou

โดย Ballou, Ronald H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.78 B193B 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Printice-Hall, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.78 B193B 2004] (2).

18. Selling : building partnerships / Barton A. Weitz, Stephen B. Castleberry, John F. Tanner, Jr.

โดย Weitz, Barton A | Castleberry, Stephen Bryon | Tanner, John F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 W436S 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 W436S 2007] (2).

19. Consumer behavior : building marketing strategy / Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh, Roger J. Best

โดย Hawkins, Del I | Best, Roger J | Mothersbaugh, David L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 H393C 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 H393C 2007] (2).

20. Strategic marketing planning / Peter Reed

โดย Reed, Peter W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 R325S 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: South Melbourne, Vic. : Thomson/Nelson, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 R325S 2006] (2).