ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 32 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Marketing : the encyclopedic dictionary / David Mercer

โดย Mercer, David.

เลขเรียกหนังสือ: 653.8003 M345M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass : Blackwell, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 653.8003 M345M] (1).

2. Making of Web

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 M235 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kotaro Wada, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.6 M235] (1).

3. Design matters : packaging 01 : an essential primer for today's competitive market / Capsule.

โดย Capsule (Firm).

เลขเรียกหนังสือ: 658.564 D457 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly, Mass. : Rockport, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.564 D457] (1).

4. Direct mail graphics 2 : a collection of quality designs for marketing and promotional materials / editor, Kaoru Endo

โดย Endo, Kaoru.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 D598 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : P.I.E Books, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.132 D598] (1).

5. Marketing by design : design driven merchandising / DK Holland with Sherwin Harris

โดย Holland, DK | Harris, Sherwin.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 H734M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 H734M] (1).

6. The world's greatest brands / edited by Nicholas Kochan

โดย Kochan, Nicholas.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 W927 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Business, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.827 W927] (1).

7. Directions 2 : advertising and design in Canada / editor, Peter Giffin

โดย Giffin, Peter | Applied Arts Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60971 D598 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ontario, Canada : Applied Arts Inc., c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60971 D598] (1).

8. Advertising photography in Japan 2000

โดย Japan Advertising Photographers' Association.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60952 A244 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : P-I-E Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60952 A244] (1).

9. Dictionary of E-business : a definitive guide to technology and business terms / Francis Botto

โดย Botto, Francis.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 B751D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.84 B751D] (1).

10. Web design index / compiled by Gunter Beer

โดย Beer, Gunter.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 W364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherland : The Pepin Press/Agile Rabbit Editions, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 W364] (1). Items available for reference: [Call number: 004.678 W364] (1).

11. Key concepts in marketing / Jonathan Sutherland and Diane Canwell

โดย Sutherland, Jonathan | Canwell, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 S966K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 S966K] (1).

12. Online consumer protection : theories of human relativism / Kuanchin Chen, Adam Fadlalla, [editors]

โดย Chen, Kuanchin | Fadlalla, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 381.340285 O58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2009สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 381.340285 O58] (1).

13. Really good logos explained : top design professionals critique 500 logos & explain what makes them work / by Margo Chase ... [et al.]

โดย Chase, Margo.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 R288 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly, Mass. : Rockport, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 R288] (1).

14. Print and production finishes for packaging / Edward Denison

โดย Denison, Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 688.8 D396P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies, Switzerland : RotoVision, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 688.8 D396P] (2).

15. Display : total design sourcebook : 2-D and 3-D design for exhibitions, galleries, museums, and trade shows / John Stones

โดย Stones, John.

เลขเรียกหนังสือ: 745.4 S881D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies, Switzerland : RotoVision, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 745.4 S881D] (1).

16. Color management for logos : a comprehensive guide for graphic designers / John Drew & Sarah Meyer.

โดย Drew, John Thomas | Meyer, Sarah A.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 D776C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies : RotoVision, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 D776C] (1).

17. Print and production finishes for bags, labels, and point of purchase / Carolyn Knight and Jessica Glaser.

โดย Knight, Carolyn | Glaser, Jessica.

เลขเรียกหนังสือ: 741.692 K69P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies, Switzerland : RotoVision, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.692 K69P] (1).

18. Logolounge 3 : 2,000 international identities by leading designers / Bill Gardner and Catharine Fishel

โดย Gardner, Bill | Fishel, Catharine M.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 G226L (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly, Mass. : Rockport, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 G226L] (1).

19. 1000 package designs : a comprehensive guide to packing it in / Grip Design

โดย Grip Design (Firm).

เลขเรียกหนังสือ: 688.8 T526 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly, Mass. : Rockport, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 688.8 T526] (1).

20. 1000 retail graphics : from signage to logos and everything in-store / JGA

โดย JGA (Firm).

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 T526 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Gloucester, Mass. : Rockport, c2007สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 T526] (1).