ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ลู่ทางธุรกิจในจีน / [ผู้เขียน], เย่จืออิ๋ว ; แปลและเรียบเรียง, ธานี ปิติสุข

โดย เย่จืออิ๋ว | ธานี ปิติสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 650.0951 ย512ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.0951 ย512ล] (1).

2. น้องเด็พลุยตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน / ผู้เขียน, จิรภาพรรณ วรพงศ์

โดย จิรภาพรรณ วรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.610951 จ498น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.610951 จ498น] (2).

3. Branding พญามังกร : วิถีใหม่สินค้าจีนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา / พสธร-ชาติเมธี แซ่หงษ์

โดย พสธร แซ่หงษ์ | ชาติเมธี แซ่หงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 พ479บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โขง ชี มูล พับลิสชิ่ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 พ479บ] (3).

4. ปักธงรุกตลาดจีน = Doing business in China / ผู้เขียน, อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

โดย อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593051 อ467ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593051 อ467ป] (2).

5. เจาะตลาดจีน = Break into--the Chinese market / ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

โดย ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.0951 พ973จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 พ973จ] (1).

6. ดันเว็บไซต์ให้ดังด้วย SEO / ผู้แต่ง, ศุภณัฐ สุขโข.

โดย ศุภณัฐ สุขโข.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 ศ686ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 ศ686ด] (2).

7. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชาจีนสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of consumer behaviors in consuming Chinese tea in Muang District, Chiang Mai / สุลีพร พงษ์อัชฌา

โดย สุลีพร พงษ์อัชฌา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส868ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส868ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส868ก] (1).

8. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคในการเลือกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = The consumer behavior and influential marketing mix of the consumer goods shop selection of the consumers in Huykaowgum Municipality, Chun District, Payao Province / ประหยัด ศรีธาราธิคุณ

โดย ประหยัด ศรีธาราธิคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป424พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ป424พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป424พ] (1).

9. Kellogg เจาะตลาดจีน = Kellogg on China / โดย อนุรัต ดายัล-กูราตี้, และแองเจลล่า วาย ลี ; แปลและเรียบเรียงโดย วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน.

โดย ดายัล-กูราตี้, อนุรัต | ลี, แองเจลล่า วาย | วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน.

เลขเรียกหนังสือ: 382.0951 ด419ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 ด419ค] (2).

10. กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยทางการตลาดบริการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ของนักศึกษาจากประเทศจีน = Chinese learner decision process approach and factors of service marketing in further education for a bachelor degree at Lampang Inter-Tech College / วัชราวลัย ธรรมลังกา

โดย วัชราวลัย ธรรมลังกา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว385ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว385ก] (2).