ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 300 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ชีวิตนักขาย / กฤษณะ กฤตมโนรถ

โดย กฤษณะ กฤตมโนรถ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.32 ก281ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แรปปิด พริ้นท์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.32 ก281ช] (1).

2. วิธีชนะใจลูกค้า = How to win customers / Heinz M. Goldmann

โดย โกล์แมน, ไฮนซ์ เอ็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก945ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอส์ส, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก945ว] (1).

3. การจัดการขาย / ผู้เขียน, เพ็ญภา สีฆสมิทธิ

โดย เพ็ญภา สีฆสมิทธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 พ887ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 พ887ก] (1).

4. สูตรสำเร็จการขาย 108 อาชีพ / เรียบเรียง, ปัณฑารีย์

โดย ปัณฑารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ป525ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : K & P Books, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ป525ส] (1).

5. MLM บันไดเพชรสู่ความสำเร็จ / สมชาติ กิจยรรยง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ส238อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ส238อ] (1).

6. ทะลุเป้าหมาย ง่ายนิดเดียว / สุรชัย โฆษิตบวรชัย

โดย สุรชัย โฆษิตบวรชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส847ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส847ท] (1).

7. อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขายตรง / อณุรินทร์ คิดบรรจง

โดย อณุรินทร์ คิดบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 อ121อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 อ121อ] (1).

8. Salesmanship / ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

โดย ศิริพร วิษณุมหิมาชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ศ463ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ศ463ซ] (1).

9. 55 พลังคิดพิชิตขายตรง / สัพพัญญู กู้ชาติ.

โดย สัพพัญญู กู้ชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ส611ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ส611ห] (1).

10. ผู้นำในดวงใจของนักขายตรง / สมชาติ กิจยรรยง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ส238ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โกเมนเอก, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ส238ผ] (1).

11. ขายแบบมีศักดิ์ศรี : สู่ความเป็นมืออาชีพ ทำเงินระดับ 8 หลัก / โดย นเรศร์ มหาคุณ.

โดย นเรศร์ มหาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 น266ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dดี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 น266ข] (1).

12. ทำไมนักขายต้องหลั่งน้ำตา / ผู้เขียน, สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ส854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ส854ท] (1).

13. เจาะลึก direct mail : แนวทางการทำสื่อการขายทางไปรษณีย์ / ผู้แปล, ธนวัน พันนา.

โดย ธนวัน พันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 จ758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 จ758] (5).

14. การส่งเสริมการขาย / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, วีนัส อัศวสิทธิถาวร, สุนี เลิศแสวงกิจ.

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | วีนัส อัศวสิทธิถาวร | สุนี เลิศแสวงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ด499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ด499ก] (1).

15. การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด = Advertising and promotion / ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ486ก] (5).

16. เทคนิคการสร้างความสำเร็จในการขาย / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ช486ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ช486ท] (2).

17. ขายอย่างมีศักดิ์ศรี = Selling with honor / ของ ลอเรนซ์ โคฮ์น และ โจเอล ซอล์ทซ์แมน ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาติศิริ

โดย โคฮ์น, ลอเรนซ์ | ซอล์ทซ์แมน, โจเอล | ชาติศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ค979ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ค979ข] (2).

18. ร่ำรวยด้วยธุรกิจ MLM = How to make big money in multi-level marketing / ของ เดวิด โรลเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาติศิริ อักษรประเสริฐ

โดย โรลเลอร์, เดวิด | ชาติศิริ อักษรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ร942ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก พับลิชชิ่ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ร942ร] (2).

19. เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจเอ็มแอลเอ็มแบบไทย ๆ / สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์

โดย สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ส854ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันโฟร์แองเกิล เทรนนิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ส854ส] (2).

20. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย = Advertising and sales promotion / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ส929ก] (1).