ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2603 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์ = Understanding electronic commerce / ผู้แต่ง, David Kosiur ; ผู้แปล, ฉันทวุฒิ พืชผล

โดย โคซิเออร์, เดวิด | ฉัททวุฒิ พีชผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 ค949ป 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 ค949ป 2542] (1).

142. พฤติกรรมผู้บริโภค / โดย พัชรา ตันติประภา

โดย พัชรา ตันติประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ517พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 พ517พ] (1).

143. To be No. 1 in e-Business by WEB Promotion / จตุพล ทานาฤทัย, บัณฑิต บุญประคอง, ธิติพงษ์ เอกโชติ

โดย จตุพล ทานาฤทัย | บัณฑิต บุญประคอง | ธิติพงษ์ เอกโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 จ136ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : SUM System, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 จ136ท] (1).

144. Measuring customer satisfaction : survey design, use, and statistical analysis methdos / Bob E. Hayes

โดย Hayes, Bob E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 H417M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Milwaukee, Wis. : ASQ Quality Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 H417M 1998] (1).

145. การจัดจำหน่าย / เรียบเรียงโดย นภาพร มูลรัตน์

โดย นภาพร มูลรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 น197ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 น197ก] (1).

146. การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80076 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80076 ม246ก 2539] (1).

147. International marketing / Vern Terpstra, Ravi Sarathy

โดย Terpstra, Vern | Sarathy, Ravi.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 T322I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 T322I 2000] (2).

148. Marketing & selling the travel product / James F. Burke, Barry P. Resnick

โดย Burke, James F | Resnick, Barry Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B959M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B959M 2000] (1).

149. Advertising and sales promotion strategy / Gerard J. Tellis

โดย Tellis, Gerard J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 T276A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 T276A] (1).

150. Marketing research / Alvin C. Burns, Ronald F. Bush

โดย Burns, Alvin C | Bush, Ronald F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 B967M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 B967M 1998] (2).

151. สุดยอดศิลปการขาย = Super salesmanship / โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ223ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 อ223ส 2543] (1). Checked out (1).

152. การบริหารงานขาย = Sales management / อดุลย์ จาตุรงคกุล

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ133ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 อ133ก] (2).

153. The new marketing era : marketing to the imagination in a technology-driven world / Paul Postma

โดย Postma, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 P857N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 P857N] (1).

154. Brand asset management : driving profitable growth through your brands / Scott M. Davis

โดย Davis, Scott M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 D264B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 D264B] (1).

155. Executive's guide to e-business : from tactics to strategy / Martin V. Deise ... [et al.]

โดย Deise, Martin V.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 E96 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 E96] (1).

156. Customer service on the Internet : building relationships, increasing loyalty, and staying competitive / Jim Sterne

โดย Sterne, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8120285 S839C 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8120285 S839C 2000] (1).

157. Advertising on the Internet / Robbin Zeff, Brad Aronson

โดย Zeff, Robbin | Aronson, Brad.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80025 Z43A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sone, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80025 Z43A 1999] (1).

158. Customer relationship marketing : get to know your customers and win their loyalty / Merlin Stone, Neil Woodcock and Liz Machtynger

โดย Stone, Merlin | Woodcock, Neil | Machtynger, Liz.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 S879C 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 S879C 2000] (1).

159. A guide to web marketing : successful promotion on the net / Judy Davis

โดย Davis, Judy.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 D262G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 D262G] (1).

160. ตำราทองของงานบริการ. เล่ม 1 / อีแร้ง

โดย อีแร้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 อ772ต 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 อ772ต 2540] (2).