ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2604 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Mathematics for econonic analysis / Knut Sydsaeter, Peter J. Hammond.

โดย Sydsaeter, Knut | Hammond, Peter J.

เลขเรียกหนังสือ: 330.0151 S982M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151 S982M] (1).

82. Service Asia : how the tigers can keep their stripes / Gerard A. Tocquer, Chan Cudennec

โดย Tocquer, Gerard A | Cudennec, Chan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80095 T632S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Prentice Hall, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80095 T632S] (1).

83. หลักการตลาด = Principles of marketing / สุณิสา วิลัยรักษ์, สุปัญญา ไชยชาญ.

โดย สุณิสา วิลัยรักษ์ | สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส763ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส763ห 2539] (1).

84. Consumer behavior / John C. Mowen, Michael Minor

โดย Mowen, John C | Minor, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 M936C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 M936C 1998] (1).

85. Marketing research : a problem solving approach / Seymour Sudman, Edward Blair

โดย Sudman, Seymour | Blair, Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 S943M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston Burr Ridge, Ill. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 S943M] (1).

86. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price strategy / จรรยาพร บุญเหลือ, สุวิทย์ เปียผ่อง.

โดย จรรยาพร บุญเหลือ | สุวิทย์ เปียผ่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 จ149น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 จ149น] (1).

87. การส่งเสริมการขาย = Sales promotion / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ส929ก] (3).

88. สู่ความสำเร็จวิธีสร้างหน่วยขยายงานประกันชีวิต : บัญญัติ 30 ประการ ทำได้ ทำไมไม่ทำ? / ชัชวาล โชติวนิช

โดย ชัชวาล โชติวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 368.32 ช358ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารมวลชน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.32 ช358ส] (1).

89. หลักการตลาด = Principles of marketing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ133ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ133ห] (3).

90. Applied consumer behaviour / Martin J. Evans, Luiz Moutinho, W. Fred Van Raaij

โดย Evans, Martin J | Moutinho, Luiz | Van Raaij, W. Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 E92A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 E92A] (1).

91. รอบรั้วตลาดทุน / จัดทำโดย ฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสารนิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.041 ต199ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.041 ต199ร] (1).

92. Linear analysis of competitive economies / Thijs ten Raa.

โดย Raa, Thijs ten.

เลขเรียกหนังสือ: 330.015195 R111L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harvester Wheatsheaf, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.015195 R111L] (1).

93. Consumer behavior and marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson.

โดย Peter, J. Paul | Olson, Jerry Corrie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 P478C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 P478C 1996] (1).

94. Global marketing management / Masaaki Kotabe, Kristiaan Helsen.

โดย Kotabe, Masaaki | Helsen, Kristiaan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 K87G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 K87G] (2).

95. International marketing strategy / Frank Bradley.

โดย Bradley, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 658.848 B811I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, 1995, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.848 B811I] (1).

96. ศึกษากลยุทธ์ร้านค้าปลีกระบบ Chain-store ของ 7-eleven : เจาะลึกบทเรียนจากญี่ปุ่น / ยามิชิตะ โอคะ, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล

โดย โอคะ, ยามิชิตะ | อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 อ965ศ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ยินหยาง, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 อ965ศ 2533] (1).

97. กลยุทธ์การตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์ | ศุภร เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ศ486ก] (1).

98. แซม วอลตัน : เจ้าพ่อวอล-มาร์ต ราชาค้าปลีกโลก = Sam Walton : made in America / ของ แซม วอลตัน, จอห์น ฮุย ; ศิริพันธ์ วิทยวิโรจน์, แปล.

โดย วอลตัน, แซม | ฮุย, จอห์น | ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.373 ว368ซ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.373 ว368ซ 2540] (1).

99. การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น = Multi-level marketing / แปลและเรียบเรียง, ธานี ปิติสุข

โดย ธานี ปิติสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ก451 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ก451 2539] (1).

100. ความรู้เรื่องการจัดจำหน่ายสินค้า / แปล, กัญญาภัค พิชญุตม์.

โดย กัญญาภัค พิชญุตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ค181] (1).