ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บุคลิกภาพเชิงบวกสำหรับคนทำงาน = Personality puzzle / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ ; นราธิป นัยนา, แปลและเรียบเรียง

โดย ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์ | นราธิป นัยนา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ล431บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ล431บ] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.2 ล431บ] (1).

2. จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา / นิรันดร์ จุลทรัพย์

โดย นิรันดร์ จุลทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 น648จ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 น648จ 2547] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.3124 น648จ 2547] (1).

3. จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ / มัลลิกา คณานุรักษ์.

โดย มัลลิกา คณานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ม377จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม377จ] (3), PYULIB-DW [Call number: 302.2 ม377จ] (2).

4. วิทยากรต้องรู้ / สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.

โดย สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ส261ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ส261ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 808.51 ส261ว] (1).

5. เทคนิคการจัดประชุม / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ท] (1).

6. จดหมายสมัครงานและประวัติย่อ = Application letters & resumes / ลำดวน จาดใจดี

โดย ลำดวน จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 650.142 ล333จ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.142 ล333จ 2549] (1).

7. ภาษาธุรกิจ : การโต้ตอบทางจดหมายไทย-อังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ภ484 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 651.75 ภ484] (1).