ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาธุรกิจ : การโต้ตอบทางจดหมายไทย-อังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ภ484 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 651.75 ภ484] (1).

2. เทคนิคการเป็นเลขานุการ = Secretarial techniques / โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ823ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ823ท] (2).

3. Gregg shorthand / by John Robert Gregg ... [et al.].

โดย Gregg, John Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 653.427 G819G 1971 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 653.427 G819G 1971] (1).

4. ระเบียบงานสารบรรณ / ผู้รวบรวม, พีระพงษ์ ชลวิจารณ์.

โดย พีระพงษ์ ชลวิจารณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 พ798ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอ. คิว. บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 พ798ร] (2).

5. นี่สิ--เลขามืออาชีพ / จารุณี ทองไพบูลย์กิจ, เรียบเรียง.

โดย จารุณี ทองไพบูลย์กิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 น718 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 น718] (2).

6. สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพ / อุษณีย์ ตุลาบดี.

โดย อุษณีย์ ตุลาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ863ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ863ส 2538] (1).

7. The professional secretary's book of lists and tips / Mary A. De Vries

โดย De Vries, Mary A.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 D278P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 D278P] (2).

8. The complete idiot's guide to Ami Pro / by Jennifer Fulton

โดย Fulton, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 652.5536 F974C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Alpha Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.5536 F974C] (1).

9. การเข้าสังคมและพิธีเลี้ยงรับรอง / เกริกชัย รายณสุขวงศ์

โดย เกริกชัย รายณสุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ก764ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ก764ก] (2).

10. Cover letters / by Taunee Besson

โดย Besson, Taunee | National Business Employment Weekly.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 B559C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 B559C 1996] (1).

11. Working with WordPerfect : the complete guide to word processing and desktop publishing / Beverly B. Zimmerman, S. Scott Zimmerman

โดย Zimmerman, Beverly B | Zimmerman, S. Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 652.55369 Z72W 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.55369 Z72W 1989] (1).

12. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2541] (1).

13. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2540] (1).

14. 201 killer cover letters / Sandra Podesta, Andrea Paxton

โดย Podesta, Sandra | Paxton, Andrea.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 P742T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 P742T] (1).

15. The USD100,000 resume / Craig Scott Rice

โดย Rice, Craig Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 650 R495O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 R495O] (1).

16. ภาษาไทยธุรกิจ / เอกฉัท จารุเมธีชน.

โดย เอกฉัท จารุเมธีชน.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 อ872ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 อ872ภ 2541] (3).

17. Business and administrative communication / Kitty O. Locker.

โดย Locker, Kitty O.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 L815B 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 L815B 1998] (1).

18. The high-tech personal efficiency program : organizing your electronic resources to maximize your time and efficiency / Kerry Gleeson.

โดย Gleeson, Kerry.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 G555H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 G555H] (1).

19. 175 ตัวอย่างจดหมายเพื่อให้ได้งาน = 175 High-Impact resumes / ของ Richard H. Beatty ; แปลและเรียบเรียงโดย สุปัญญา

โดย บีตตี้, ริชาร์ด เอช | สุปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 บ352ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 บ352ร] (1).

20. Effective business communications / Herta A. Murphy, Herbert W. Hildebrandt, Jane P. Thomas

โดย Murphy, Herta A | Hildebrandt, Herbert W | Thomas, Jane P.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 M978E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 M978E 1997] (1).