ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Professional business writing / Elizabeth Kerbey, Marilyn L. Satterwhite

โดย Kerbey, Elizabeth | Satterwhite, Marilyn L.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 K39P 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Glencoe/McGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 K39P 2002] (2).

102. Model business letters, e-mails & other business documents / Shirley Taylor ; originally written in 1971 by L. Gartside

โดย Taylor, Shirley | Gartside, L.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 T246M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 T246M 2004] (1).

103. The public relations handbook / Alison Theaker

โดย Theaker, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 T374P 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 T374P 2004] (1).

104. Writing for academic success : a postgraduate guide / Gail Craswell

โดย Craswell, Gail.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 C894W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 C894W] (1).

105. Corporate communications : theory and practice / Joep Cornelissen

โดย Cornelissen, Joep.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 C814C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 C814C] (1).

106. วิทยากรต้องรู้ / สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.

โดย สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ส261ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ส261ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 808.51 ส261ว] (1).

107. สมบัติผู้ดี ฉบับอินเทรนด์ / มายด์ (วีระเชษฐ ผ่องพันธ์), เรียบเรียง

โดย วีระเชษฐ ผ่องพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ว826ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : One World, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ว826ส] (1).

108. Perspectives on personality / Charles S. Carver, Michael F. Scheier

โดย Carver, Charles S | Scheier, Michael F.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 C331P 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 C331P 2004] (1).

109. บุคลิกคลิกความสำเร็จ / เรื่อง, ประณม ถาวรเวช ; เรียบเรียง, จิตกร บุษบา

โดย ประณม ถาวรเวช | จิตกร บุษบา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ป255บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Zone, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.25 ป255บ] (1).

110. Smart move / ผู้เขียน, ภูรี พัฒน์

โดย ภูรี พัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ภ683ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ภ683ม] (1).

111. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.8 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.8 ม246อ] (2).

112. อยากจะบ้าตาย--ทำไม? ต้อง "ประชุม" = Death by meeting / ผู้แต่ง, แพทริก เลนซีโอนี่ ; แปลและเรียบเรียง, ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

โดย เลนซีโอนี่, แพทริก | ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ล783อ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ล783อ 2547] (1).

113. เทคนิคการจัดประชุม / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ท] (1).

114. การประชุมอย่างสร้างสรรค์ : ศิลปะแห่งการสร้างพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง / ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, ปาริชาต สถาปิตานนท์

โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ | ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ช432ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ช432ก 2547] (2).

115. Business Correspondence made fasy = จดหมายธุรกิจเขียนเองได้ง่ายจัง / วรพงษ์ คุณเดชอมร

โดย วรพงษ์ คุณเดชอมร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ว224บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ว224บ] (1).

116. Business communication : process and product / Mary Ellen Guffey

โดย Guffey, Mary Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 G941B 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub., c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 G941B 2000] (1).

117. Communicating for managerial effectiveness / Phillip G. Clampitt

โดย Clampitt, Phillip G.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 C586C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 C586C 2001] (1).

118. Technical writing : principles, strategies, and readings / Diana G. Reep

โดย Reep, Diana G.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0666 R327T 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0666 R327T 2003] (1).

119. ล้างเอกสารรกในที่ทำงาน = Taming the paper tiger at work / โดย Barbara Hemphill ; เรียบเรียงโดย ; วารี ปานเจริญ

โดย เฮมฟิลล์, บาร์บาร่า | วารี ปานเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ฮ622ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ฮ622ล] (2).

120. เลขาหมายเลขหนึ่ง / ซูเปอร์เลขา

โดย ซูเปอร์เลขา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ซ489ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ซ489ล] (2).