ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. คู่มือเลขานุการนักบริหาร / ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ช486ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ช486ค] (4).

142. 175 ตัวอย่างจดหมายเพื่อให้ได้งาน = 175 High-Impact cover letters / ของ Richard H. Beatty ; แปลและเรียบเรียงโดย สุปัญญา

โดย บีตตี้, ริชาร์ด เอช | สุปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 บ352ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 บ352ร] (5).

143. การจัดสัมมนา / เกษกานดา สุภาพจน์

โดย เกษกานดา สุภาพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.37 ก781ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เกษกานดา สุภาพจน์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.37 ก781ก] (5).

144. บทเรียนด้วยตนเอง การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ป381บ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ป381บ 2542] (4).

145. การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ / สุภาณี เอาทองทิพย์

โดย สุภาณี เอาทองทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ส837ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ส837ก] (6).

146. เทคนิคการใช้โทรศัพท์กับงานธุรกิจ = Developing telephone skill / โดย ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ

โดย ยุดา รักไทย | ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.73 ย345ท 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.73 ย345ท 2542] (4).

147. เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ส152ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส152ท] (5).

148. แบบฝึกการเก็บเอกสาร / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53076 ส152บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53076 ส152บ] (4).

149. มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ธรรมรงค์ น้อยคูณ

โดย ธรรมรงค์ น้อยคูณ.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ธ351ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ธ351ม] (4).

150. พิมพ์ดีดไทย 3, พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา เล่ม 1 / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (3).

151. พิมพ์ดีดไทย 4, พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (3).

152. การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ = The complete idiot's almanac of business letters and memos / โดย ทอม กอร์แมน ; อุรพี กรศรีทิพา, แปลและเรียบเรียง

โดย กอร์แมน, ทอม | อุรพี กรศรีทิพา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066651 ก364ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066651 ก364ก] (3).

153. การบริหารงานเอกสาร ; งานจัดการเก็บเอกสาร ; การจัดการเอกสาร / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 จ447ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 จ447ก] (3).

154. การเลขานุการ 1-2 / สมปอง รอดดอน

โดย สมปอง รอดดอน.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ส261ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ส261ก] (5).

155. การเก็บเอกสาร / สุวรรณ เจียมจิตรวนิช.

โดย สุวรรณ เจียมจิตรวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ส869ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ส869ก] (5).

156. เลขานุการ : หลักสูตรโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา / เรียบเรียงโดย พัชรีย์ เสวีพงศ์, สุเรวดี ทัศศิริ

โดย พัชรีย์ เสวีพงศ์ | สุเรวดี ทัศศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 พ524ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ทิชชิ่ง กรุ๊ป, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 พ524ล] (5).

157. คู่มือเลขานุการ = Secretary's handbook / เจริญ เจษฎาวัลย์

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 จ722ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พอดี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 จ722ค] (5).

158. การประชุมอย่างสร้างสรรค์ / ผู้เขียน, ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล

โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ | ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ช432ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ช432ก] (3).

159. การบริหารงานเอกสาร ; การบริหารงานเอกสาร ; การจัดการเอกสาร / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 จ447ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 จ447ก] (5).

160. พิมพ์ดีดไทย 3, 4 / ผู้เขียน, สมพงษ์ พุทธเจริญ, สุรชัย ภวรุ่งสัตยา

โดย สมพงษ์ พุทธเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส263พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม็ค, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส263พ] (4).