ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม / ผู้เขียน, นภาลัย สุวรรณธาดา, อดุล จันทรศักดิ์, กิจคณิตพงศ์ อินทอง

โดย นภาลัย สุวรรณธาดา | อดุล จันทรศักดิ์ | กิจคณิตพงศ์ อินทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 น198ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 น198ท] (3).

182. Business English communication / Ninnat Olanvoravuth

โดย Ninnat Olanvoravuth.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 N714B 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 N714B 2007] (6).

183. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม / ผู้เขียน, นภาลัย สุวรรณธาดา, อดุล จันทรศักดิ์

โดย นภาลัย สุวรรณธาดา | อดุล จันทรศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 น198ท 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 น198ท 2552] (3).

184. คู่มือปฏิบัติการงานเลขานุการ / ทองใบ โชติกสมบัติ

โดย ทองใบ โชติกสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ท278ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ท278ค] (13).