ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. เลขานุการบริหาร / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 จ444ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 จ444ล] (3).

42. Best answers to the 201 most frequently asked interview questions / Matthew J. DeLuca

โดย DeLuca, Matthew J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 D366B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 D366B] (1).

43. จดหมายธุรกิจฝรั่งเศส = La correspondance commerciale / ผู้เขียน, จันทิมา ชุวานนท์

โดย จันทิมา ชุวานนท์ | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 จ285จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 จ285จ] (1).

44. Say it with presentations : how to design and deliver successful business presentations / Gene Zelazny

โดย Zelazny, Gene.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 Z49S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 Z49S] (1).

45. Basic presentation skills / Gary Kroehnert

โดย Kroehnert, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 658.452 K93B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Book Company, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.452 K93B] (1).

46. The big book of stress-relief games : quick, fun activities for feeling better / Robert Epstein

โดย Epstein, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31244 E64B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31244 E64B] (2).

47. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมด้วยภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2542 และคำอธิบายประกอบ / นรชัย จาฏามระ

โดย นรชัย จาฏามระ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 น215ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน WULC, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 น215ร] (2).

48. งานสำนักงาน / เนตร์พัณณา ยาวิราช.

โดย เนตร์พัณณา ยาวิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 651 น785ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มณฑลการพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651 น785ง] (1).

49. พิมพ์ดีดอังกฤษ 1-2 / ผู้เขียน, สมพงษ์ พุทธเจริญ, สุรชัย ภาวรุ่งสัตยา

โดย สมพงษ์ พุทธเจริญ | สุรชัย ภวรุ่งสัตยา.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส263พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม็ค, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส263พ] (1).

50. พิมพ์ดีดอังกฤษ 3 - 4 / ผู้เขียน, สง่า ชีรนรวนิชย์, มนตรี เอี่ยมวรกุล

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์ | มนตรี เอี่ยมวรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม็ค, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (1).

51. พิมพ์ดีดประยุกต์ 1 / ผู้เขียน, สง่า ชีรนวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม็ค, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (2).

52. พิมพ์ดีดประยุกต์ 2 / ผู้เขียน, สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม็ค, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (2).

53. จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics / พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 พ244จ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 พ244จ 2544] (3).

54. More best answers to the 201 most frequently asked interview questions / Matthew J. DeLuca, Nanette F. DeLuca

โดย DeLuca, Matthew J | DuLuca, Nanette F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 D366B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 D366B] (1).

55. จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้น = Business letters and memos / บังอร สว่างวโรรส

โดย บังอร สว่างวโรรส.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 บ249จ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 บ249จ 2544] (2).

56. ไขความลึกลับ ISO 9001 ฉบับปี 2000 / สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์

โดย สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส825ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส825ข] (2).

57. เทคนิคการอ่านภาษากายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน / เรียบเรียงโดย ยุพเรศ วินัยธร

โดย ยุพเรศ วินัยธร.

เลขเรียกหนังสือ: 153.69 ย396ท 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.69 ย396ท 2544] (2).

58. การพัฒนางานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 จ447ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 จ447ก] (2).

59. การบริหารงานเอกสาร การจัดการเอกสาร / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ส152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ส152ก] (3).

60. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก 2543] (2).