ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. วิธีจัดทำเอกสาร-คู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ = Standard documentation / โดย ภรณี ศรีสุทธิ์

โดย ภรณี ศรีสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ภ179ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ภ179ว 2544] (1).

62. Relational communication : continuity and change in personal relationships / Julia T. Wood

โดย Wood, Julia T.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 W876R 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 W876R 2000] (1).

63. Essentials of business communication / Mary Ellen Guffey

โดย Guffey, Mary Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 G941E 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College Publishing, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 G941E 2001] (1).

64. Business English / Mary Ellen Guffey

โดย Guffey, Mary Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 428.208865 G941B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.208865 G941B 2002] (2).

65. เลขานุการบริหาร / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ส152ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ส152ล] (3).

66. เลขานุการมืออาชีพ = The professional secretary's handbook / ผู้เขียน, อุษณีย์ ตุลาบดี.

โดย อุษณีย์ ตุลาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ863ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ863ล] (2).

67. เลขานุการ = Secretary / โดย วิชญา ชำนาญมาก

โดย วิชญา ชำนาญมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ว535ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ว535ล] (3).

68. ต้นแบบจดหมายธุรกิจ = Models for effective business letters / โดย ประไพศรี สงวนวงศ์.

โดย ประไพศรี สงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ป335ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์แอนด์แม็กกาซีน ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ป335ต] (1).

69. เขียนจดหมายและเอกสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ = Gartside's model business letters & other business documents / เชอร์ลีย์ เทย์เลอร์, เขียน ; กิตติกานต์ อิศระ, แปล

โดย เทย์เลอร์, เชอร์ลีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ท637ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ท637ข] (2).

70. พัฒนาบุคลิกภาพ : เทคนิคและวิธีการ / วิจิตร อาวะกุล.

โดย วิจิตร อาวะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ว523พ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ว523พ 2545] (3).

71. งานสารบรรณฉบับสมบูรณ์ / สุภรณ์ ประดับแก้ว.

โดย สุภรณ์ ประดับแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 ส834ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 ส834ง] (2).

72. การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุสชัย

โดย สุรัสวดี ราชกุลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ส857ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส857ก 2545] (2).

73. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ / อาทิมา แป้นธัญญานนท์.

โดย อาทิมา แป้นธัญญานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 อ622ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 อ622ร] (3).

74. การใช้เครื่องใช้สำนักงาน / สุวรรณ เจียมจิตรวนิช.

โดย สุวรรณ เจียมจิตรวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 651.2 ส869ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.2 ส869ก] (2).

75. การจัดการเอกสาร = Records management / ผู้เขียน, สมพงษ์ พุทธเจริญ.

โดย สมพงษ์ พุทธเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ส263ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ส263ก] (3).

76. The professional secretary / John Spencer and Adrian Pruss

โดย Spencer, John | Pruss, Adrian.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 S745P 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 S745P 2000] (1).

77. คู่มือการเขียนอีเมล์ธุรกิจ = Business E-Mail / โดย Christopher M. Schuh

โดย ชู, คริสโตเฟอร์ เอ็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ช641ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิพย์, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ช641ค] (1).

78. การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / สายฝน เลาหะวิสุทธิ์, เรียบเรียง.

โดย สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาเลขานุการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ส661ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ส661ก 2546] (2).

79. พิมพ์ดีดไทย / จัดทำโดย หัทยา พลภัทรพิจารณ์.

โดย หัทยา พลภัทรพิจารณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ห464พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการเลขานุการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ห464พ] (1).

80. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / นิตยา วัฒนคุณ

โดย นิตยา วัฒนคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น578ก] (1).