ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. การเขียนเพื่อการสื่อสารกิจธุระ / เรียบเรียงโดย อัลภา เมืองศรี

โดย อัลภา เมืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066302 อ571ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066302 อ571ก] (3).

82. Business communication : building critical skills / Kitty O. Locker, Stephen Kyo Kaczmarek

โดย Locker, Kitty O | Kaczmarek, Stephen Kyo.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 L815B 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 L815B 2004] (1).

83. Business communication

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 H339 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 H339] (1).

84. Business communication : process and product / Mary Ellen Guffey.

โดย Guffey, Mary Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 G941B 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 G941B 2003] (2).

85. Administrative assistant's & secretary's handbook / James Stroman, Kevin Wilson, Jennifer Wauson

โดย Stroman, James | Wilson, Kevin | Wauson, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 S921A 2004 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 651.3 S921A 2004] (1).

86. The AMA handbook of e-learning : effective design, implementation, and technology solutions / edited by George M. Piskurich

โดย Piskurich, George M | American Management Association.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31240285 A479 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : AMACOM, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31240285 A479] (1).

87. The AMA handbook of business letters / Jeffrey L. Seglin with Edward Coleman

โดย Seglin, Jeffrey L | Coleman, Edward | American Management Association.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 S454A 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : AMACOM, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 651.75 S454A 2002] (1).

88. Crystal reports 8.5 สร้างรายงานอย่างมืออาชีพ / ธนพล ฉันจรัสวิชัย.

โดย ธนพล ฉันจรัสวิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 ธ152ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 ธ152ค] (1).

89. ต้นแบบจดหมายธุรกิจ = Models for effective business letters / โดย ประไพศรี สงวนวงศ์

โดย ประไพศรี สงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ป335ต 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์แอนด์แม็กกาซีน ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ป335ต 2546] (2).

90. Business letters for busy people : time saving, ready-to-use letters for any occasion / edited by John A. Carey

โดย Carey, John A.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 B979 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Franklin Lakes, N. J. : Career Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 B979 2002] (2).

91. Webster's New World letter writing handbook / Robert W. Bly

โดย Bly, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ: 808.6 B661W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 808.6 B661W] (1).

92. The effective secretary / Khorshed D. P. Madon

โดย Madon, Khorshed D. P.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 M183E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Tata McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 M183E] (2).

93. The interpersonal communication skills workshop : listening, assertiveness, conflict resolution, collaboration : a trainer's guide / Joshua D. Guilar

โดย Guilar, Joshua D.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 G953I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Amacon, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 G953I] (1).

94. Business communication : discovering strategy, developing skills / Sherron Bienvenu, Paul R. Timm

โดย Bienvenu, Sherron | Timm, Paul R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 B588B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 B588B] (2).

95. Corporate communication / Paul A. Argenti

โดย Argenti, Paul A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 A691C 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 A691C 2003] (1).

96. การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุสชัย.

โดย สุรัสวดี ราชกุลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ส857ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส857ก 2546] (1).

97. การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ / สิริวรรณ นันทจันทูล.

โดย สิริวรรณ นันทจันทูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส732ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส732ก] (2).

98. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานสำนักงาน = Office management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3076 ม246บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3076 ม246บ] (1).

99. ประวัติสาขาวิชาการเลขานุการ / เรียบเรียงโดย สุกาญจนา แม้นมาลัย.

โดย สุกาญจนา แม้นมาลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาการเลขานุการ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.12 ส739ป (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.12 ส739ป] (2).

100. The manager's guide to business writing / Suzanne D. Sparks

โดย Sparks, Suzanne D.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 S736M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 S736M] (1).