ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 182 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Contemporary business commnuication / Scot Ober.

โดย Ober, Scot.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 O12C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 O12C 1998] (1).

2. Basic presentation skills / Gary Kroehnert

โดย Kroehnert, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 658.452 K93B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Book Company, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.452 K93B] (1).

3. Writing for academic success : a postgraduate guide / Gail Craswell

โดย Craswell, Gail.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 C894W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 C894W] (1).

4. Corporate communications : theory and practice / Joep Cornelissen

โดย Cornelissen, Joep.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 C814C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 C814C] (1).

5. เทคนิคการเป็นเลขานุการ = Secretarial techniques / โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ823ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ823ท] (2).

6. มารยาทในชีวิตประจำวันอย่างไทย ๆ ของผู้หญิง / สุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์, ผู้เรียบเรียง.

โดย สุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395.144 ส767ม 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตรีรณสาร, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395.144 ส767ม 2520] (3).

7. Gregg shorthand / by John Robert Gregg ... [et al.].

โดย Gregg, John Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 653.427 G819G 1971 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 653.427 G819G 1971] (1).

8. ระเบียบงานสารบรรณ / ผู้รวบรวม, พีระพงษ์ ชลวิจารณ์.

โดย พีระพงษ์ ชลวิจารณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 พ798ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอ. คิว. บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 พ798ร] (2).

9. นี่สิ--เลขามืออาชีพ / จารุณี ทองไพบูลย์กิจ, เรียบเรียง.

โดย จารุณี ทองไพบูลย์กิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 น718 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 น718] (2).

10. สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพ / อุษณีย์ ตุลาบดี.

โดย อุษณีย์ ตุลาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ863ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ863ส 2538] (1).

11. The professional secretary's book of lists and tips / Mary A. De Vries

โดย De Vries, Mary A.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 D278P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 D278P] (2).

12. The complete idiot's guide to Ami Pro / by Jennifer Fulton

โดย Fulton, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 652.5536 F974C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Alpha Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.5536 F974C] (1).

13. การเข้าสังคมและพิธีเลี้ยงรับรอง / เกริกชัย รายณสุขวงศ์

โดย เกริกชัย รายณสุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ก764ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ก764ก] (2).

14. Cover letters / by Taunee Besson

โดย Besson, Taunee | National Business Employment Weekly.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 B559C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 B559C 1996] (1).

15. คู่มือเลขานุการนักบริหาร / ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ช486ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ช486ค] (4).

16. Working with WordPerfect : the complete guide to word processing and desktop publishing / Beverly B. Zimmerman, S. Scott Zimmerman

โดย Zimmerman, Beverly B | Zimmerman, S. Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 652.55369 Z72W 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.55369 Z72W 1989] (1).

17. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2541] (1).

18. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2540] (1).

19. 201 killer cover letters / Sandra Podesta, Andrea Paxton

โดย Podesta, Sandra | Paxton, Andrea.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 P742T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 P742T] (1).

20. The USD100,000 resume / Craig Scott Rice

โดย Rice, Craig Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 650 R495O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 R495O] (1).