ผลการค้นหาของคุณมี 56 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Contemporary business commnuication / Scot Ober.

โดย Ober, Scot.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 O12C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 O12C 1998] (1).

2. Basic presentation skills / Gary Kroehnert

โดย Kroehnert, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 658.452 K93B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Book Company, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.452 K93B] (1).

3. Writing for academic success : a postgraduate guide / Gail Craswell

โดย Craswell, Gail.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 C894W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 C894W] (1).

4. Corporate communications : theory and practice / Joep Cornelissen

โดย Cornelissen, Joep.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 C814C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 C814C] (1).

5. Gregg shorthand / by John Robert Gregg ... [et al.].

โดย Gregg, John Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 653.427 G819G 1971 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 653.427 G819G 1971] (1).

6. The professional secretary's book of lists and tips / Mary A. De Vries

โดย De Vries, Mary A.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 D278P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 D278P] (2).

7. The complete idiot's guide to Ami Pro / by Jennifer Fulton

โดย Fulton, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 652.5536 F974C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Alpha Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.5536 F974C] (1).

8. Cover letters / by Taunee Besson

โดย Besson, Taunee | National Business Employment Weekly.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 B559C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 B559C 1996] (1).

9. คู่มือเลขานุการนักบริหาร / ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ช486ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ช486ค] (4).

10. Working with WordPerfect : the complete guide to word processing and desktop publishing / Beverly B. Zimmerman, S. Scott Zimmerman

โดย Zimmerman, Beverly B | Zimmerman, S. Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 652.55369 Z72W 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.55369 Z72W 1989] (1).

11. 201 killer cover letters / Sandra Podesta, Andrea Paxton

โดย Podesta, Sandra | Paxton, Andrea.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 P742T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 P742T] (1).

12. The USD100,000 resume / Craig Scott Rice

โดย Rice, Craig Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 650 R495O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 R495O] (1).

13. Business and administrative communication / Kitty O. Locker.

โดย Locker, Kitty O.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 L815B 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 L815B 1998] (1).

14. The high-tech personal efficiency program : organizing your electronic resources to maximize your time and efficiency / Kerry Gleeson.

โดย Gleeson, Kerry.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 G555H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 G555H] (1).

15. Effective business communications / Herta A. Murphy, Herbert W. Hildebrandt, Jane P. Thomas

โดย Murphy, Herta A | Hildebrandt, Herbert W | Thomas, Jane P.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 M978E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 M978E 1997] (1).

16. Business communication / Helen Rothschild Ewald, Rebecca E. Burnett.

โดย Ewald, Helen Rothschild | Burnett, Rebecca E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 E94B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 E94B] (1).

17. Information technology in business : principles, practices, and opportunities / James A. Senn.

โดย Senn, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.05 S478I 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.05 S478I 1998] (2).

18. The phone book : telephone skills for business success / Judith E. Fisher

โดย Fisher, Judith E.

เลขเรียกหนังสือ: 651.73 F534P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin Mirror Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.73 F534P] (1).

19. The professional secretary's handbook : communication skills / John Spencer and Adrian Pruss

โดย Spencer, John Leslie | Pruss, Adrian.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 S745P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Barron's, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 S745P] (1).

20. WordPerfect 5.0 : workbook and reference / Lon S. Ingalsbe, Brent D. Simonson.

โดย Ingalsbe, Lon S | Simonson, Brent D.

เลขเรียกหนังสือ: 652.553 I44W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Homewood, Ill. : Irwin, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.553 I44W] (1).