ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / นิตยา วัฒนคุณ

โดย นิตยา วัฒนคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น578ก] (1).

2. การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุสชัย.

โดย สุรัสวดี ราชกุลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ส857ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส857ก 2546] (1).

3. คู่มือปฏิบัติงานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย ปรัญญินี พงษ์พานิช

โดย ปรัญญินี พงษ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ป432ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ป432ค] (1).

4. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2541] (1).

5. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2540] (1).

6. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก 2541] (2).

7. เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ส152ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส152ท] (5).

8. การพัฒนางานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 จ447ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 จ447ก] (2).

9. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก 2543] (2).

10. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204-2105) ; การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (05-052-101) / เรียบเรียงโดย ชนบดี ผดุงวิทย์, นิวุธ มงคลกิจ

โดย ชนบดี ผดุงวิทย์ | นิวุธ มงคลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ช134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ช134ร] (3).

11. การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุสชัย

โดย สุรัสวดี ราชกุลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ส857ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ส857ก 2545] (2).

12. การบริหารสำนักงาน = Office management / เนตร์พัณณา ยาวิราช.

โดย เนตร์พัณณา ยาวิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 น785ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พืมพ์ครั้งที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น785ก 2546] (3).

13. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานสำนักงาน = Office management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3076 ม246บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3076 ม246บ] (1).

14. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก] (2).

15. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2551ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาสาส์น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก 2551] (2).

16. ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ / โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ว541ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ว541ค] (2).

17. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสำนักงาน = Office management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246อ] (6).