ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทคนิคการเป็นเลขานุการ = Secretarial techniques / โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ823ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ823ท] (2).

2. นี่สิ--เลขามืออาชีพ / จารุณี ทองไพบูลย์กิจ, เรียบเรียง.

โดย จารุณี ทองไพบูลย์กิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 น718 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 น718] (2).

3. สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพ / อุษณีย์ ตุลาบดี.

โดย อุษณีย์ ตุลาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ863ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ863ส 2538] (1).

4. คู่มือเลขานุการนักบริหาร / ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ช486ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ช486ค] (4).

5. การเลขานุการ 1-2 / สมปอง รอดดอน

โดย สมปอง รอดดอน.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ส261ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ส261ก] (5).

6. การเลขานุการ / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 จ447ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 จ447ก] (3).

7. เลขานุการบริหาร / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 จ444ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 จ444ล] (3).

8. คู่มือเลขานุการ = Secretary's handbook / เจริญ เจษฎาวัลย์

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 จ722ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พอดี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 จ722ค] (5).

9. เลขานุการบริหาร / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ส152ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ส152ล] (3).

10. เลขานุการมืออาชีพ = The professional secretary's handbook / ผู้เขียน, อุษณีย์ ตุลาบดี.

โดย อุษณีย์ ตุลาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ863ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ863ล] (2).

11. เลขานุการ = Secretary / โดย วิชญา ชำนาญมาก

โดย วิชญา ชำนาญมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ว535ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ว535ล] (3).

12. การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ / สิริวรรณ นันทจันทูล.

โดย สิริวรรณ นันทจันทูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส732ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส732ก] (2).

13. ประวัติสาขาวิชาการเลขานุการ / เรียบเรียงโดย สุกาญจนา แม้นมาลัย.

โดย สุกาญจนา แม้นมาลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาการเลขานุการ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.12 ส739ป (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.12 ส739ป] (2).

14. เลขาหมายเลขหนึ่ง / ซูเปอร์เลขา

โดย ซูเปอร์เลขา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ซ489ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ซ489ล] (2).

15. ความสุขที่แท้จริงของอาชีพ "เลขานุการ" / โดย ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์.

โดย ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ป342ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ป342ค] (1).

16. เทคนิคงานเลขานุการ = Secretarial techniques / บุศรินทร์ เทพยศ.

โดย บุศรินทร์ เทพยศ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 บ669ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 บ669ท] (2).

17. เทคนิคงานเลขานุการ = Secretarial techniques / ปรารมภ์ นพคุณ.

โดย ปรารมภ์ นพคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ป453ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ป453ท] (9).

18. คู่มือปฏิบัติการงานเลขานุการ / ทองใบ โชติกสมบัติ

โดย ทองใบ โชติกสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ท278ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ท278ค] (13).

19. การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ / สุภาณี เอาทองทิพย์

โดย สุภาณี เอาทองทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ส837ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ส837ก] (6).

20. เลขานุการ : หลักสูตรโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา / เรียบเรียงโดย พัชรีย์ เสวีพงศ์, สุเรวดี ทัศศิริ

โดย พัชรีย์ เสวีพงศ์ | สุเรวดี ทัศศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 พ524ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ทิชชิ่ง กรุ๊ป, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 พ524ล] (5).