ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. The McGraw-Hill 36-hour course in business writing and communication : manage your writing / Kenneth W. Davis

โดย Davis, Kenneth W.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 D262M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 D262M] (1).

122. สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสารและงานในออฟฟิศ = English for office work / ผู้เรียบเรียง, ชนัญญา.

โดย ชนัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ช145ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ช145ส] (2).

123. การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ และจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์

โดย นเรศ สุรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 น266ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 น266ก 2548] (1).

124. Business English communication / Ninnat Olanvoravuth

โดย Ninnat Olanvoravuth.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 N714B 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 N714B 2005] (2).

125. Improving business communication skills / Deborah Britt Roebuck ; assisted by Mary Ann McKenney

โดย Roebuck, Deborah Britt | McKenney, Mary Ann.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 R711I 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Prentice-Hall, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 R711I 2006] (2).

126. Writing & speaking at work : a practical guide for business communication / Edward P. Bailey

โดย Bailey, Edward P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 B154W 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 B154W 2005] (1).

127. ความสุขที่แท้จริงของอาชีพ "เลขานุการ" / โดย ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์.

โดย ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ป342ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ป342ค] (1).

128. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก] (2).

129. คู่มือปฏิบัติงานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย ปรัญญินี พงษ์พานิช

โดย ปรัญญินี พงษ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ป432ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ป432ค] (1).

130. จดหมายสมัครงานและประวัติย่อ = Application letters & resumes / ลำดวน จาดใจดี

โดย ลำดวน จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 650.142 ล333จ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.142 ล333จ 2549] (1).

131. จดหมายธุรกิจ ฉบับใหม่ = A new business letter / กิตติ เวชสุภาพงษ์

โดย กิตติ เวชสุภาพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ก672จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ก672จ] (2).

132. เทคนิคงานเลขานุการ = Secretarial techniques / บุศรินทร์ เทพยศ.

โดย บุศรินทร์ เทพยศ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 บ669ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 บ669ท] (2).

133. จัดเอกสารง่าย ๆ ให้งานทันสมัย และลดต้นทุน = Effective filing system / ผุ้เขียน, ดุจดาว ดวงเด่น.

โดย ดุจดาว ดวงเด่น.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ด669จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ด669จ] (2).

134. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2551ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาสาส์น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก 2551] (2).

135. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ. เล่ม 2, ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / รวบรวมโดย เชิดชัย มีคำ.

โดย เชิดชัย มีคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.7 ช748ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท] : เชิดชัย มีคำ, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.7 ช748ค] (2).

136. ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ / โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ว541ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ว541ค] (2).

137. A tourism history of Koh Samui, Thailand : change and adaptation in the tourism period / Yuthasak Chatkaewnapanon

โดย Yuthasak Chatkaewnapanon.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791593 Y95T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Saarbrucken, Germany : LAMBERT Academic Publishing, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791593 Y95T] (1).

138. มารยาทในชีวิตประจำวันอย่างไทย ๆ ของผู้หญิง / สุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์, ผู้เรียบเรียง.

โดย สุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395.144 ส767ม 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตรีรณสาร, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395.144 ส767ม 2520] (3).

139. ปฏิบัติงานสำนักงาน : ภาคทฤษฎี / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม.

โดย กมล ชูทรัพย์ | เสถียร เหลืองอร่าม.

เลขเรียกหนังสือ: 651.4 ก167ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.4 ก167ป] (9).

140. เทคนิคงานเลขานุการ = Secretarial techniques / ปรารมภ์ นพคุณ.

โดย ปรารมภ์ นพคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ป453ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ป453ท] (9).