ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 82 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชี STR Account typical edition version 1.5

โดย บริษัทเอสทีอาร์ ซอฟแวร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอสทีอาร์ ซอฟแวร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ค695] (2).

22. Auditing : concepts for a changing environment / Larry E. Rittenberg, Bradley J. Schwieger

โดย Rittenberg, Larry E | Schwieger, Bradley J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 R613A 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 R613A 2005] (2).

23. Cost management : strategies for business decisions / Ronald W. Hilton, Michael W. Maher, Frank H. Selto

โดย Hilton, Ronald W | Maher, Michael W | Selto, Frank H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1552 H656C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1552 H656C 2006] (2).

24. Contemporary mathematics for business and consumers / Robert A. Brechner

โดย Brechner, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 650.01513 B829C 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.01513 B829C 2006] (2).

25. Practical business math procedures / Jeffery Slater

โดย Slater, Jeffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 650.01513 S631P 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.01513 S631P 2006] (3).

26. Fundamental managerial accounting concepts / Thomas P. Edmonds ... [et al.]

โดย Edmonds, Thomas P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 F981 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 F981 2006] (2).

27. Accounting / Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., Linda Smith Bamber

โดย Horngren, Charles T | Harrison, Walter T | Bamber, Linda Smith.

เลขเรียกหนังสือ: 657 H816A 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 H816A 2005] (2).

28. Acquiring, developing, and implementing accounting information systems / Ulric J. Gelinas, Jr., Steve G. Sutton, James E. Hunton

โดย Gelinas, Ulric J | Hunton, James E | Sutton, Steve G.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 G317A 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 G317A 2005] (2).

29. Managerial accounting / Belverd E. Needles, Susan V. Crosson

โดย Needles, Belverd E | Crosson, Susan V.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 N375M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 N375M 2005] (2).

30. Statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A546S 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A546S 2005] (2).

31. Accounting information systems : essential concepts and applications / Joseph W. Wilkinson ... [et al.]

โดย Wilkinson, Joseph W.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 A172 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 A172 2000] (2).

32. iMoneys บัญชีพร้อมใช้ / บริษัทไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์

โดย บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 อ993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 อ993] (2).

33. Fundamental accounting principles / Kermit D. Larson, John J. Wild, Barbara Chiappetta

โดย Larson, Kermit D | Wild, John J | Chiappetta, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 657 L334F 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 17th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 L334F 2005] (2).

34. Information technology auditing and assurance / James A. Hall, Tommie Singleton

โดย Hall, James A | Singleton, Tommie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0558 H177I 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: United States : Thomson/South-Western, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0558 H177I 2005] (2).

35. Fundamentals of financial accounting / Fred Phillips, Robert Libby, Patricia A. Libby

โดย Phillips, Fred | Libby, Robert | Libby, Patricia A.

เลขเรียกหนังสือ: 657 P559F ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 P559F] (2).

36. Fundamentals of cost accounting / Michael W. Maher, William N. Lanen, Madhav V. Rajan

โดย Maher, Michael W | Rajan, Madhav V | Lanen, William N.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 M214F ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 M214F] (2).

37. Auditing and assurance services : an integrated approach / Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens

โดย Elder, Randal J | Beasley, Mark S | Arens, Alvin A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 A681A 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Prentice-Hall, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 A681A 2008] (2).

38. Internal auditing : assurance & consulting services / Kurt F. Reding ... [et al.]

โดย Reding, Kurt F | Institute of Internal Auditors. Research Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 657.458 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Altamonte Springs, Fla. : The Institute of Internal Auditors Research Foundation, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.458 I61] (2).

39. Managerial accounting for the hospitality industry / Lea R. Dopson, David K. Hayes.

โดย Dopson, Lea R | Hayes, David K.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940681 D692M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940681 D692M] (2).

40. Auditing : a business risk approach / Larry E. Rittenberg, Bradley J. Schwieger, Karla M. Johnstone

โดย Rittenberg, Larry E | Schwieger, Bradley J | Johnstone, Karla M.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 R613A 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., international student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Mason, Ohio : Thomson/South-Western, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 R613A 2008] (3).