ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 82 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 1999 Miller governmental GAAP guide : a comprehensive interpretation of all current promulgated governmental generally accepted accounting principles for state and local governments / Larry P. Bailey

โดย Bailey, Larry P.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 B155N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Harcourt Brace, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 B155N] (2).

2. Managerial accounting / James Jiambalvo

โดย Jiambalvo, James.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 J61M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 J61M] (2).

3. คู่มือการใช้โปรแกรม : ระบบบัญชีสำเร็จรูป Auto Flight

โดย บริษัทออโต้ไฟลท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ค695] (2).

4. Managerial accounting : creating value in a dynamic business environment / Ronald W. Hilton

โดย Hilton, Ronald W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H656M 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H656M 2002] (4).

5. Accounting principles / Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel

โดย Weygandt, Jerry J | Kieso, Donald E | Kimmel, Paul D.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W547A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W547A 2002] (2).

6. Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield

โดย Kieso, Donald E | Weygandt, Jerry J | Warfield, Terry D.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 K47I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 K47I 2001] (2).

7. Introduction to managerial accounting / Jeannie M. Folk, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen

โดย Folk, Jeannie M | Garrison, Ray H | Noreen, Eric W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 F666I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 F666I] (2).

8. Accounting information systems / Ulric J. Gelinas, Jr., Steve G. Sutton

โดย Gelinas, Ulric J | Sutton, Steve G.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 G317A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 G317A 2002] (2).

9. Financial accounting : information for decisions / John J. Wild.

โดย Wild, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W668F 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W668F 2003] (2).

10. Financial accounting : a business process approach / Jane L. Reimers

โดย Reimers, Jane L.

เลขเรียกหนังสือ: 657 R153F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 R153F] (2).

11. Managerial accounting : a focus on decision making / Steve Jackson, Roby Sawyers

โดย Jackson, Steve | Sawyers, Roby.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 J14M 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 J14M 2003] (2).

12. Intermediate accounting / Earl K. Stice, James D. Stice, K. Fred Skousen

โดย Stice, Earl K | Stice, James D | Skousen, K. Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 S854I 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 15th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 S854I 2004] (3).

13. Advanced accounting / Paul Marcus Fischer, William James Taylor, Rita Hartung Cheng

โดย Fischer, Paul Marcus | Taylor, William James | Cheng, Rita Hartung.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 F529A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 F529A 2002] (3).

14. Financial accounting / Walter T. Harrison, Jr., Charles T. Horngren

โดย Harrison, Walter T | Horngren, Charles T.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 H318F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Halll, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 H318F 2004] (2).

15. Accounting : an introduction / Peter Atrill ... [et al.]

โดย Atrill, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A172 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Pearson Education Australia, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 A172 2003] (2).

16. การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี

โดย บริษัทออโต้ไฟลท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ก449 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ก449 2546] (2).

17. Accounting : information for decisions / Robert W. Ingram ... [et al.]

โดย Ingram, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 A172 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 A172 2005] (2).

18. การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี

โดย บริษัทออโต้ไฟลท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ก449 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ก449 2545] (2).

19. Managerial accounting / James Jiambalvo

โดย Jiambalvo, James.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 J61M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 J61M 2004] (2).

20. Managerial accounting : creating value in a dynamic business environment / Ronald W. Hilton

โดย Hilton, Ronald W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H656M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H656M 2005] (4).