ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ = Cost structure analysis of organic rice growing / นันทิยา นวฐิติกุล.

โดย นันทิยา นวฐิติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17318 น431ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17318 น431ก] (3). Items available for reference: [Call number: 338.17318 น431ก] (2).
Special Status (1).

2. ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตลำไยอบแห้ง ของผู้ประกอบกิจการลำไยอบแห้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on producing dried longan by the entrepreneurs of dried longan in Chiang Mai Provice / อุทุมพร ทุ่งอ่วน.

โดย อุทุมพร ทุ่งอ่วน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.1744 อ825ต (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.1744 อ825ต] (2). Items available for reference: [Call number: 338.1744 อ825ต] (2).