ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ศรัณย์ ชูเกียรติ

โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศรัณย์ ชูเกียรติ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 น619ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก] (4).

2. Tax Auditor ผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา--การสอบบัญชี (ฉบับสมบูรณ์) / ผู้เต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล คณะอาจารย์และผู้สอบบัญชีอนุญาต

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 จ628ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, (2551?)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 จ628ท] (12).

3. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : การบัญชี 1 / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.076 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2552?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 จ628ซ] (9).

4. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.076 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่ายโดย, สถาบัน Tax Business Accounting Center, [2554?]ชื่อเรื่องอื่น: CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : การบัญชี | CPA วิชา.การบัญชี.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 จ628ซ] (8).

5. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : วิชา--การบัญชี 2 ฉบับสมบูรณ์ / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.076 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2555?]ชื่อเรื่องอื่น: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA : ชุดวิชา--การบัญชี 2 ฉบับสมบูรณ์ | CPA--การบัญชี 2.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 จ628ซ] (10).

6. CPA. การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ / ผู้แต่ง, ณัฐกิตติ์ ทิพยาภรณ์กุล คณะอาจารย์และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดย ณัฐกิตติ์ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.450285 ณ322ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.450285 ณ322ซ] (18).

7. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชา--กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1-2 (กฎหมาย 1-2) / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล คณะอาจารย์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.063 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TAX Business Accounting Center, [2554?]ชื่อเรื่องอื่น: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA ชุดวิชา--กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1-2 | CPA--วิชา--กฎหมาย 1-2.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 จ628ซ] (27).

8. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร. ชุดวิชา ภาษีอากร / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล คณะอาจารย์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 จ628ผ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุงใหม่ 2554ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, 2554ชื่อเรื่องอื่น: Tax Auditor วิชา--ภาษีอากร | ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA. วิชา.ภาษีอากร ฉบับสมบูรณ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 จ628ผ 2554] (18).