ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษา = Internal audit and controls : concepts and cases / ผู้เขียน, อุษณา ภัทรมนตรี

โดย อุษณา ภัทรมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.458 อ862ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ผู้จำหน่าย], 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.458 อ862ก 2543] (1).

142. หนี้สิน / เกษรี ณรงค์เดช.

โดย เกษรี ณรงค์เดช.

เลขเรียกหนังสือ: 657.74 ก815ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.74 ก815ห] (3).

143. งบกระแสเงินสด = Statement of cash flows / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 ส248ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 ส248ง] (1).

144. Advanced accounting / Paul M. Fischer, William J. Taylor, Rita H. Cheng

โดย Fischer, Paul M | Taylor, William James | Cheng, Rita H.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 F529A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 F529A 1999] (1).

145. Financial accounting / Walter T. Harrison, Jr., Charles T. Horngren

โดย Harrison, Walter T | Horngren, Charles T.

เลขเรียกหนังสือ: 657 H323F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 H323F 1998] (2).

146. Financial accounting / Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

โดย Libby, Robert | Libby, Patricia A | Short, Daniel G.

เลขเรียกหนังสือ: 657 L694F 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 L694F 2001] (1).

147. Readings in management accounting / S. Mark Young

โดย Young, S. Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 Y76R 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 Y76R 1997] (1).

148. Management accounting / Anthony A. Atkinson ... [et al.]

โดย Atkinson, Anthony A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 M266 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 M266 1997] (1).

149. Accounting, information technology, and business solutions / Anita S. Hollander, Eric L. Denna, J. Owen Cherrington

โดย Hollander, Anita S | Denna, Eric L | Cherrington, J. Owen.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H734A 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H734A 2000] (2).

150. หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 / ผู้แต่ง, ธนะชัย ผดุงธิติ

โดย ธนะชัย ผดุงธิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.063 ธ162ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ธ162ห] (2).

151. ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย.

โดย วิไล วีระปรีย | จงจิตต์ หลีกภัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ว725ร 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ว725ร 2542] (1).

152. Financial accounting : an introduction to concepts, methods, and uses / Clyde P. Stickney, Roman L. Weil

โดย Stickney, Clyde P | Weil, Roman L.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 S854F 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 S854F 2000] (1).

153. Auditing / Dan M. Guy, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters

โดย Guy, Dan M | Alderman, C. Wayne | Winters, Alan J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 G986A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 G986A 1999] (1).

154. Advanced accounting : concepts and practice / Arnold J. Pahler, Joseph E. Mori

โดย Pahler, Arnold J | Mori, Joseph E.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 P141A 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 P141A 2000] (1).

155. Financial reporting and statement analysis : a strategic perspective / Clyde P. Stickney, Paul R. Brown

โดย Stickney, Clyde P | Brown, Paul R.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 S854F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 S854F 1999] (1).

156. Accounting information for business decisions / Billie M. Cunningham, Loren A. Nikolai, John D. Bazley

โดย Cunningham, Billie M | Nikolai, Loren A | Bazley, John D.

เลขเรียกหนังสือ: 657 C973A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Forth Worth, Tex. : Dryden Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 C973A] (1).

157. ประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม(พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน) / รวบรวมโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.055 ส248ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 ส248ป] (1).

158. การบัญชีภาษีอากร / ยุพดี ศิริวรรณ

โดย ยุพดี ศิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.46 ย384ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.46 ย384ก] (3).

159. Intermediate accounting / Thomas R. Dyckman, Charles J. Davis, Roland E. Dukes

โดย Dyckman, Thomas R | Davis, Charles J | Dukes, Roland E.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 D994I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 D994I 2001] (1).

160. Corporate financial reporting / E. Richard Brownlee II, Kenneth R. Ferris, Mark E. Haskins

โดย Brownlee, E. Richard, II | Ferris, Kenneth R | Haskins, Mark E.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 B885C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 B885C 2001] (1).