ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Financial statement analysis and security valuation / Stephen H. Penman

โดย Penman, Stephen H.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632042 P411F ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632042 P411F] (1).

162. Introduction to financial accounting / Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott

โดย Horngren, Charles T | Sundem, Gary L | Elliott, John A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 H816I 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 H816I 1999] (1).

163. Financial accounting : tools for business decision making / Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

โดย Kimmel, Paul D | Weygandt, Jerry J | Kieso, Donald E.

เลขเรียกหนังสือ: 657 K49F 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 K49F 2000] (1).

164. การบัญชีขายเฉพาะอย่าง / เรียบเรียงโดย นภาวรรณ ประเทิงจิตต์

โดย นภาวรรณ ประเทิงจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 น195ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 น195ก] (1).

165. การภาษีอากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = Taxation / บุญจริง ชลวิโรจน์

โดย บุญจริง ชลวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.242 บ414ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.242 บ414ก] (1).

166. Managerial accounting / James Jiambalvo

โดย Jiambalvo, James.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 J61M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 J61M] (2).

167. Advanced accounting / Debra C. Jeter, Paul K. Chaney

โดย Jeter, Debra C | Chaney, Paul Kent.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 J58A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 J58A] (1).

168. หลักการบัญชีธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ธนภร เอกเผ่าพันธุ์

โดย ธนภร เอกเผ่าพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.7 ธ152ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.7 ธ152ห] (3).

169. เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ = Accounting for inventories / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.787 ส248ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.787 ส248ท 2543] (2).

170. Accounting / Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., Linda Smith Bamber

โดย Horngren, Charles T | Harrison, Walter T | Bamber, Linda Smith.

เลขเรียกหนังสือ: 657 H816A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 H816A 1999] (1).

171. Accounting information systems / George H. Bodnar, William S. Hopwood

โดย Bodnar, George H | Hopwood, William S.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 B668A 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 B668A 2001] (1).

172. Introduction to accounting : a user perspective / Kumen H. Jones ... [et al.]

โดย Jones, Kumen H.

เลขเรียกหนังสือ: 657 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 I61] (1).

173. Introduction to management accounting : a user perspective / Kumen H. Jones ... [et al.]

โดย Jones, Kumen H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Perntice-Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 I61] (1).

174. Accounting & accountability : changes and challenges in corporate social an environmental reporting / edited by Rob Gray, Dave Owen, Carol Adams

โดย Owen, Dave | Adams, Carol | Gray, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 658.408 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.408 A172] (1).

175. Accounting and finance for non-specialists / Peter Atrill and Eddie McLaney

โดย Atrill, Peter | McLaney, Eddie.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A882A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, 1995, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 A882A 1997] (1).

176. Accounting for non-accounting students / J. R. Dyson

โดย Dyson, J. R.

เลขเรียกหนังสือ: 657 D998A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Prentice-Hall, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 D998A 1997] (1).

177. Accounting for corporate combinations and associations / Peter H. Eddey

โดย Eddey, Peter H.

เลขเรียกหนังสือ: 657.96 E21A 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.96 E21A 1995] (1).

178. Accounting handbook 1999. Volume 1, of the accounting and auditing handbook 1999 incorporating all standards as at 1 November 1998 / Technical editors, Colin Parker

โดย Parker, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 A172] (1).

179. Accounting in the business environment / John Watts

โดย Watts, John.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W351A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pitman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W351A 1996] (1).

180. Accounting theory and practice / M. W. E. Glautier, B. Underdown.

โดย Glautier, M. W. E | Underdown, B.

เลขเรียกหนังสือ: 657 G551A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pitman, 1976, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 G551A 1997] (1).