ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Activities in financial accounting : using accounting information in business decisions (activities, cases, simulations & projects for the accounting classroom) / by Martha S. Doran

โดย Doran, Martha S.

เลขเรียกหนังสือ: 657 D693A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 D693A] (1).

182. Advanced financial accounting / Richard Lewis, David Pendrill

โดย Lewis, Richard | Pendrill, David.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 L675A 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Prentice-Hall, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 L675A 2000] (1).

183. Auditing in Australia : an integrated approach / Alvin A. Arens ... [et al.]

โดย Arens, Alvin A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.450994 A912 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice-Hall Australia, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.450994 A912 1997] (1).

184. Auditing in Singapore : an integrated approach / Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, K. B. Ambanpola

โดย Arens, Alvin A | Loebbecke, James K | Ambanpola, K. B.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45095957 A681A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45095957 A681A 1997] (1).

185. Cases in financial reporting : an integrated approach with an emphasis on earnings quality and persistence / D. Eric Hirst, Mary Lea McAnally

โดย Hirst, D. Eric | McAnally, Mary Lea.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 H669C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 H669C 1998] (1).

186. College accounting chapters 1-26 : a practical approach / Jeffrey Slater.

โดย Slater, Jeffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 657 S631C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 S631C 1999] (2).

187. Computerized accounting with QuickBooks 5.0 / Janet Horne

โดย Horne, Janet.

เลขเรียกหนังสือ: 657.9042 H815C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.9042 H815C] (2).

188. Contemporary accounting issues in China : an analytical approach / Liu Kin Cheung, Zhang Wei Guo

โดย Liu, Kin Cheung | Zhang, Wei Guo.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0951 L783C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Prentice-Hall, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0951 L783C] (1).

189. Financial accounting / Ronald Maxwell, Peter Onus, Peter Fox

โดย Maxwell, Ronald | Onus, Peter | Fox, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 M465F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 M465F 1998] (1).

190. Financial and management accounting : an introduction / Pauline Weetman

โดย Weetman, Pauline.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W398F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Prentice-Hall, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W398F 1999] (1).

191. Help in financial accounting applications / David Willis

โดย Willis, David.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 W734H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 W734H] (1).

192. The Internet guide for accountants / Alexander Kogan, Ephraim F. Sudit, Miklos A. Vasarhelyi

โดย Kogan, Alexander | Sudit, Ephraim F | Vasarhelyi, Miklos A.

เลขเรียกหนังสือ: 025.06657 K78I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.06657 K78I] (1).

193. Interpreting and analyzing financial statements / Karen P. Schoenebeck

โดย Schoenebeck, Karen P.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 S365I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 S365I 2001] (1).

194. An introduction to applied professional research for accountants / David A. Ziebart ... [et al.]

โดย Ziebart, David Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 657.072 I61 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.072 I61 2002] (1).

195. Introduction to financial accounting / Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott

โดย Horngren, Charles T | Sundem, Gary L | Elliott, John A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 H816I 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 H816I 1999] (1).

196. Introductory accounting : to trial balance & basic reports / Ronald Maxwell, Peter Onus, Peter Fox

โดย Maxwell, Ronald J | Onus, Peter | Fox, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 M465I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 M465I 1996] (1).

197. Kahoona clothing : a computerised accounting practice set including CD-ROM with attache business partner / Susan Lambert

โดย Lambert, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 L222K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 L222K] (1).

198. Understanding financial statements / Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston

โดย Fraser, Lyn M | Ormiston, Aileen.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 F841U 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 F841U 1998] (1).

199. Wines of the World Ltd. : accounting case / Jim Craig, Phil Paradis

โดย Craig, Jim | Paradis, Phil.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 C886W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scarborough, Ont. : Prentice-Hall Canada, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 C886W] (2).

200. การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / บุษบา อารีย์

โดย บุษบา อารีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 657 บ675ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 บ675ก 2543] (1).