ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. VAT : 260 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ และ 1000 คำวินิจฉัยปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม / โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน

โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 343.055 อ288ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 อ288ว 2539] (1).

22. Activity accounting : an activity-based costing approach / James A. Brimson

โดย Brimson, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 B857A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 B857A] (2).

23. รายงานการเงิน / เกษรี ณรงค์เดช

โดย เกษรี ณรงค์เดช.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก815ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก815ร] (4).

24. วิเคราะห์งบการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์.

โดย เพชรี ขุมทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 พ879ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 พ879ว] (2).

25. งบกระแสเงินสด / เกษรี ณรงค์เดช

โดย เกษรี ณรงค์เดช.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 ก815ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 ก815ง] (3).

26. Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis

โดย Atkinson, H | Berry, A | Jarvis, R.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 A875B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 A875B] (1).

27. Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, Barry E. Cushing

โดย Romney, Marshall B | Steinbart, Paul John | Cushing, Barry E.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 R766A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 R766A 1997] (1).

28. Accounting for decision making and control / Jerold L. Zimmerman

โดย Zimmerman, Jerold L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 Z72A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 Z72A 1997] (1).

29. คำบรรยายการบัญชีชั้นสูง II / โดย พยอม สิงห์เสน่ห์.

โดย พยอม สิงห์เสน่ห์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 พ216ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 พ216ค] (1).

30. College accounting / James A. Heintz, Robert W. Parry, Jr.

โดย Heintz, James A | Parry, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 H471C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 15th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 H471C 1996] (1).

31. Accounting : concepts and applications / K. Fred Skousen, W. Steve Albrecht, James D. Stice

โดย Skousen, K. Fred | Albrecht, W. Steve | Stice, James D.

เลขเรียกหนังสือ: 657 S628A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 S628A 1996] (1).

32. Accounting information systems : essential concepts and applications / Joseph W. Wilkinson, Michael J. Cerullo

โดย Wilkinson, Joseph W | Cerullo, Michael Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 W686A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 W686A 1997] (2).

33. Accounting : the foundation for business success / Lanny M. Solomon ... [et al.]

โดย Solomon, Lanny M.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 A172] (1).

34. Financial accounting / Michael A. Diamond

โดย Diamond, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ: 657 D537F 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 D537F 1996] (1).

35. Accounting / Carl S. Warren, Philip E. Fess, James M. Reeve

โดย Warren, Carl S | Fess, Philip E | Reeve, James M.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W287A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 18th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W287A 1996] (1).

36. Student guide and review manual Cost Accounting : A Managerial Emphasis / John Harris, Dudley W. Curry

โดย Harris, John | Curry, Dudley W.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 H314S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliff, N.J. : Prentice Hall, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 H314S] (1).

37. Management and cost accounting / Colin Drury

โดย Drury, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 D796M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 D796M 1996] (1).

38. Financial & managerial accounting : a sole proprieforship approach / Belverd E. Needles, Jr. ... [et al.]

โดย Needles, Belverd E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 F491 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houthton Mifflin, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 F491 1996] (1).

39. BA 0001 intensive accounting / Accounting Department, Assumption University.

โดย Assumption University. Accounting Department.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A851B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Sarm Dee Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 A851B 1996] (1).

40. Financial accounting / K. Fred Skousen, W. Steve Albrecht, James D. Stice

โดย Skousen, K. Fred | Albrecht, W. Steve | Stice, James D.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 S628F 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College Publishing, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 S628F 1996] (1).