ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. คู่มือการตรวจสอบ. เล่ม 2, การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายใน = Audit manual : Internet contorl questionnaires / เจริญ เจษฎาวัลย์

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 จ722ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พอดี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 จ722ค] (1).

82. Financial reporting and statement analysis : a strategic perspective / Clyde P. Stickney

โดย Stickney, Clyde P.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 S854F 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : The Dryden Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 S854F 1996] (1).

83. Managerial accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess

โดย Warren, Carl S | Reeve, James M | Fess, Philip E.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W287M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W287M 1999] (1).

84. Intermediate accounting / Bart Hartman ... [et al.]

โดย Hartman, Bart P.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 I61 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 I61 1998] (1).

85. Corporate financial accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess

โดย Warren, Carl S | Reeve, James M | Fess, Philip E.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W287C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W287C 1999] (1).

86. Accounting information systems / James A. Hall

โดย Hall, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 H177A 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 H177A 1998] (1).

87. Accounting : text and cases / Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Kenneth A. Merchant

โดย Anthony, Robert Newton | Hawkins, David F | Merchant, Kenneth A.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A628A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 A628A 1999] (1).

88. Management accounting strategy and control / Charles H. Brandon, Ralph E. Drtina

โดย Brandon, Charles H | Drtina, Ralph E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B819M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B819M] (1).

89. Cost accounting : creating value for management / Michael Maher

โดย Maher, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 M278C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 M278C 1997] (1).

90. การบัญชีเบื้องต้น / ธารี หิรัญรัศมี ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธารี หิรัญรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.042 ก459 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.042 ก459 2541] (3).

91. การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / ดุษณีย์ ส่องเมือง

โดย ดุษณีย์ ส่องเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ด749ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คู่แข่ง ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ด749ก] (1).

92. หลักการบัญชี 1 / โดย พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์

โดย พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657 พ247ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 พ247ห] (2).

93. การบัญชีภาษีอากร / เรียบเรียงโดย สมชาย สุรสิทธิ์

โดย สมชาย สุรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.46 ส241ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.46 ส241ก] (2).

94. การบัญชีธนาคาร / เรียบเรียงโดย สมยศ ควรสนธิ

โดย สมยศ ควรสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ส274ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำรา อาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ส274ก] (1).

95. การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ; การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี / นันท์ ศรีสุวรรณ

โดย นันท์ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 น415ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ (1995), 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 น415ก] (2).

96. การบัญชีกิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ / นันท์ ศรีสุวรรณ

โดย นันท์ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.867 น415ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ (1995), 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.867 น415ก] (2).

97. Accounting handbook 1997. Volume 1 (part 1) / technical editor, Colin Parker

โดย Parker, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentic Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 A172] (1).

98. Wiley GAAP 99 : interpretation and application of Generally Accepted Accounting Priciples 1999 / Patrick R. Delaney ... [et al.]

โดย Delaney, Patrick R.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W676 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Son, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W676] (2).

99. รายงานของผู้สอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.452 น619ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Research Center, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.452 น619ร] (3).

100. การบัญชีรัฐบาล = Government accounting / ธนภร เอกเผ่าพันธุ์.

โดย ธนภร เอกเผ่าพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ธ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ธ152ก] (1).