ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1561 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Financial accounting / Michael A. Diamond

โดย Diamond, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ: 657 D537F 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 D537F 1996] (1).

2. International accounting / Steve Lawrence

โดย Lawrence, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 657.96 L423I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.96 L423I] (1).

3. Auditing today / Emile Woolf.

โดย Woolf, Emile.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 W913A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 W913A 1997] (1).

4. Accounting in the business environment / John Watts

โดย Watts, John.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W351A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pitman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W351A 1996] (1).

5. การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 บ784ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 บ784ก] (1).

6. เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ

โดย บริษัทธรรมนิติ เพรส. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส657] (1).

7. Management and cost accounting / Colin Drury

โดย Drury, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 D796M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson, 2005, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 D796M 2005] (1).

8. Advanced management accouting / Maurice L. Hirsch, Jr.

โดย Hirsch, Maurice L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H669A 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Learning, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H669A 2000] (1).

9. Elementary statistics / Henry R. Gibson.

โดย Gibson, Henry R.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 G449E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 G449E] (1).

10. Accounting / Michael Jones

โดย Jones, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 657 J78A 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 J78A 2006] (1).

11. Auditing cases / Michael C. Knapp

โดย Knapp, Michael Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 K67A 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., international student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 K67A 2007] (1).

12. Accounting theory / Ahmed Riahi-Belkaoui.

โดย Riahi-Belkaoui, Ahmed.

เลขเรียกหนังสือ: 657 R481A 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 R481A 2004] (1).

13. Management accounting demystified / Leonard Eugene Berry.

โดย Berry, Leonard Eugene.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B534M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Emeryville, Calif. : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B534M] (1).

14. รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร = Highlight of revenue Tax ruling. เล่ม 4 / โดย กองบรรณาธิการ.

โดย กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2561สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 300] (1).

15. International accounting / Frederick D.S. Choi, Gerhard G. Mueller

โดย Choi, Frederick D. S | Mueller, Gerhard G.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 C545I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international edข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 C545I 1992] (1).

16. International accounting and multinational enterprises / Lee H. Radebaugh, Sidney J. Gray

โดย Radebaugh, Lee H | Gray, Sidney J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 A772I 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 A772I 1993] (1).

17. The portable MBA in finance and accounting / John Leslie Livingstone

โดย Livingstone, John Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 L786P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 L786P] (1).

18. การบัญชีธนาคาร = Bank accounting / เธียรชัย ศรีวิจิตร.

โดย เธียรชัย ศรีวิจิตร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ธ813ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ธ813ก 2535] (4).

19. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

20. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / วัฒนา ลับบัวงาม.

โดย วัฒนา ลับบัวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วงเดือน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว398พ] (2).