ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 452 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Financial accounting / Michael A. Diamond

โดย Diamond, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ: 657 D537F 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 D537F 1996] (1).

2. International accounting / Steve Lawrence

โดย Lawrence, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 657.96 L423I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.96 L423I] (1).

3. Accounting in the business environment / John Watts

โดย Watts, John.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W351A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Pitman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W351A 1996] (1).

4. Management and cost accounting / Colin Drury

โดย Drury, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 D796M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson, 2005, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 D796M 2005] (1).

5. Advanced management accouting / Maurice L. Hirsch, Jr.

โดย Hirsch, Maurice L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H669A 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Learning, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H669A 2000] (1).

6. Accounting / Michael Jones

โดย Jones, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 657 J78A 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 J78A 2006] (1).

7. Accounting theory / Ahmed Riahi-Belkaoui.

โดย Riahi-Belkaoui, Ahmed.

เลขเรียกหนังสือ: 657 R481A 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 R481A 2004] (1).

8. Management accounting demystified / Leonard Eugene Berry.

โดย Berry, Leonard Eugene.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B534M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Emeryville, Calif. : McGraw-Hill, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B534M] (1).

9. International accounting / Frederick D.S. Choi, Gerhard G. Mueller

โดย Choi, Frederick D. S | Mueller, Gerhard G.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 C545I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international edข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 C545I 1992] (1).

10. International accounting and multinational enterprises / Lee H. Radebaugh, Sidney J. Gray

โดย Radebaugh, Lee H | Gray, Sidney J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 A772I 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 A772I 1993] (1).

11. The portable MBA in finance and accounting / John Leslie Livingstone

โดย Livingstone, John Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 L786P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 L786P] (1).

12. Accounting principles / Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Walter G. Kell.

โดย Weygandt, Jerry J | Kieso, Donald E | Kell, Walter G.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W547A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W547A] (1).

13. Accounting information systems / George H. Bodnar.

โดย Bodnar, George H.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 B668A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 B668A] (3).

14. Advanced management accounting / Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson.

โดย Kaplan, Robert S | Atkinson, Anthony A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 K17A 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 K17A 1989] (1).

15. Activity accounting : an activity-based costing approach / James A. Brimson

โดย Brimson, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 B857A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 B857A] (2).

16. Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis

โดย Atkinson, H | Berry, A | Jarvis, R.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 A875B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 A875B] (1).

17. Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, Barry E. Cushing

โดย Romney, Marshall B | Steinbart, Paul John | Cushing, Barry E.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 R766A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 R766A 1997] (1).

18. Accounting for decision making and control / Jerold L. Zimmerman

โดย Zimmerman, Jerold L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 Z72A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 Z72A 1997] (1).

19. College accounting / James A. Heintz, Robert W. Parry, Jr.

โดย Heintz, James A | Parry, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 H471C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 15th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 H471C 1996] (1).

20. Accounting : concepts and applications / K. Fred Skousen, W. Steve Albrecht, James D. Stice

โดย Skousen, K. Fred | Albrecht, W. Steve | Stice, James D.

เลขเรียกหนังสือ: 657 S628A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 S628A 1996] (1).