ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1669 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting / วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์

โดย วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ว528ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ว528ห] (2).

42. International accounting / Steve Lawrence

โดย Lawrence, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 657.96 L423I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.96 L423I] (1).

43. ระบบใบสำคัญจ่ายและบัญชีสินค้า / เรียบเรียงโดย นันท์ ศรีสุวรรณ, วีรี เวชวิมล

โดย นันท์ ศรีสุวรรณ | วีรี เวชวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: 657 น415ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 น415ร] (1).

44. การบัญชีบริหาร / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, กัลยาณี กิตติจิตต์, สุวิมล เหลืองประเสริฐ.

โดย ฐาปนา ฉิ่นไพศาล | กัลยาณี กิตติจิตต์ | สุวิมล เหลืองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ฐ312ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช เอ็น กรุ๊ป, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ฐ312ก] (2).

45. การบัญชีบริษัทจำกัด / โดย สวัสดิ์ พุ่มภักดี

โดย สวัสดิ์ พุ่มภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 ส411ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 ส411ก] (3).

46. การบัญชีตั๋วเงิน / เรียบเรียงโดย จุฑามาศ กิจเจริญ

โดย จุฑามาศ กิจเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 จ628ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำรา อาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 จ628ก] (3).

47. หลักการบัญชีชั้นกลาง / โดย สวัสดิ์ พุ่มภักดี

โดย สวัสดิ์ พุ่มภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.92 ส411ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.92 ส411ห] (2).

48. วิชาการบัญชีธนาคาร / เรณู กฤษณะสังข์.

โดย เรณู กฤษณะสังข์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ร765ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัฒน์พงศ์การพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ร765ว] (3).

49. หลักการบัญชีชั้นสูง / โดย สวัสดิ์ พุ่มภักดี

โดย สวัสดิ์ พุ่มภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส411ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส411ห] (2).

50. การบัญชีหนี้สิน / ผู้เรียบเรียง, อังคณา นุตยกุล

โดย อังคณา นุตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.74 อ488ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.74 อ488ก] (2).

51. ระบบบัญชีครบวงจร = Genral business solution / บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด

โดย บริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ร228] (1).

52. การบัญชีต้นทุน / สุรีย์พร จารุวัสตร์

โดย สุรีย์พร จารุวัสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ส867ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ส867ก] (2).

53. การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

โดย ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ป321ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ป321ก 2538] (1).

54. ระบบบัญชี / โดย วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย.

โดย วิไล วีระปรีย | จงจิตต์ หลีกภัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ว725ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ว725ร 2540] (1).

55. การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรุณี อย่างธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก459 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก459 2539] (1).

56. หลักการบัญชีขั้นกลาง. เล่ม 1 / โดย วิไลลักษณ์ ภัทโรดม ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิไลลักษณ์ ภัทโรดม.

เลขเรียกหนังสือ: 657.044 ห321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.044 ห321] (2).

57. การบัญชีต้นทุน / โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์

โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 จ458ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 จ458ก] (1).

58. หลักการบัญชี 1 = Principles of accounting I / โดย มานิตย์ ปาบุตร์

โดย มานิตย์ ปาบุตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ม453ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม453ห] (3).

59. คู่มือการตรวจสอบ. เล่ม 1, หลักการและวิธีปฏิบัติ = Audit manual : principles and practices / เจริญ เจษฎาวัลย์

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 จ722ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พอดี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 จ722ค] (3).

60. Advanced accounting : concepts and practice / Arnold J. Pahler, Joseph E. Mori

โดย Pahler, Arnold J | Mori, Joseph E.

เลขเรียกหนังสือ: 657.046 P141A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th edข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : The Dryden Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.046 P141A 1997] (2).