ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. คู่มือเส้นทางสุขใจเที่ยวไทยลุ้น 10 ล้าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (1).

22. คู่มือเที่ยวเมืองไทย = Thailand travel manual 2007-2008 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ค] (1).

23. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : เลย = Loei / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เลย..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

24. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : ร้อยเอ็ด = Roi Et / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยเอ็ด..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

25. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : ยโสธร = Yasothon / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ยโสธร..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

26. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : มุกดาหาร = Mukdahan / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: มุกดาหาร..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

27. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : มหาสารคาม = Maha Sarakham / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: มหาสารคาม..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

28. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : บุรีรัมย์ = Buri Ram / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: บุรีรัมย์..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

29. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : นครราชสีมา = Nakhon Ratchasima / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: นครราชสีมา..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

30. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : หนองคาย = Nogn Khai / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: หนองคาย..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

31. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : สุรินทร์ = Surin / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: สุรินทร์..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

32. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : สกลนคร = Sakon Nakhon / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: สกลนคร..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

33. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : อุบลราชธานี = Ubon Ratchathani / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: อุบลราชธานี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

34. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : อุดรธานี = Udon Thani / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: อุดรธานี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

35. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : อำนาจเจริญ = Amnat Charoen / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: อำนาจเจริญ..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

36. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : นครพนม = Nakhon Phanom / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: นครพนม..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

37. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : ชัยภูมิ = Chaiyaphum / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ชัยภูมิ..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

38. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : ขอนแก่น = Khon Kaen / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ขอนแก่น..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

39. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : กาฬสินธุ์ = Kalasin / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: กาฬสินธุ์..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

40. นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปี พ.ศ. 2538-2539 ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = Policies and guidelines : development of ecotourism (1995-1996) of The Tourism Authority of Thailand.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454น (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454น] (7).