ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

42. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

43. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคใต้ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

44. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคเหนือ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

45. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคกลาง / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

46. สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (2).

47. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอันดามันเหนือ : ระนอง พังงา ภูเก็ต / กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ/เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (3).

48. โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อปรับปรุงเมืองชายแดนทางการท่องเที่ยว แม่สอด เชียงของ เบตง / คณะผู้วิจัย, ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | บริษัทที่ปรึกษาวิจัยภาคใต้.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ค962 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ค962] (1).

49. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอ่าวไทย / เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.

โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ธ312ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ธ312ค] (4).

50. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอันดามันใต้ กระบี่ ตรัง สตูล / เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ธ312ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ธ312ค] (5).

51. หนังสือนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ห] (1).

52. ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี ... = Amazing Thailand experience variety / จัดโดย งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรม กองกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองกิจกรรม. งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ป (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : งานข้อมูล, 2545-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ป] (1).

53. คู่มือท่องเที่ยวภาคเหนือ อลังการแห่งล้านนา ภูผา ป่า และสายน้ำ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก695ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก695ค] (1).

54. คู่มือการจำแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ผู้แต่ง, ดรรชนี เอมพันธุ์, สุทัศน์ วรรณะเลิศ, เรณุกา รัชโน.

โดย ดรรชนี เอมพันธุ์ | สุทัศน์ วรรณะเลิศ | เรณุกา รัชโน | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาอนุรักษวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาอนุรักษวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (5).

55. Unseen paradise stay in style / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; สุรจิต จามรมาน, บรรยายไทย ; ภาวพันธ์ โตแสง, Andrew Barclay, บรรยายอังกฤษ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | สุรจิต จามรมาน | ภาวพันธ์ โตแสง | บาร์คเล่ย์, แอนดริว.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95593 ก454อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.95593 ก454อ] (2).

56. เสน่ห์แห่งสายน้ำแดนสยาม : ล่องเรือท่องถิ่นไทย เข้าใจผู้คนและแผ่นดิน 41 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ / จัดทำโดย คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

57. เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ท772 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ท772] (1).

58. หนังสือเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2554?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ห] (3).

59. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : ศรีสะเกษ = Si Sa Ket / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ศรีสะเกษ..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

60. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : หนองบัวลำภู = Nong Bua Lam Phu / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: หนองบัวลำภู..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).