ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคอีสาน : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

62. ปฏิทินเทศกาลงานประเพณี ปี ... / กองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมกิจกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.9593 ก454ป (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2558-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 390.9593 ก454ป] (5).

63. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สระแก้ว = Sa Kaeo / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.ก. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สระแก้ว..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.ก.] (1).

64. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นนทบุรี = Nonthaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท น.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: นนทบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท น.บ.] (1).

65. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นครนายก = Nakhon Nayok / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท น.ย. (อ) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: นครนายก..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท น.ย.] (1).

66. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ตราด = Trat / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ต.ด. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ตราด..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ต.ด.] (1).

67. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สิงห์บุรี = Sing Buri / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.ห. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สิงห์บุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.ห.] (1).

68. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สระบุรี = Saraburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สระบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.บ.] (1).

69. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ประจวบคีรีขันธ์ = Prachuap Khiri Khan / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ป.ข. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ประจวบคีรีขันธ์..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ป.ข.] (1).

70. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : จันทบุรี = Chanthaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท จ.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: จันทบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท จ.บ.] (1).

71. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : พระนครศรีอยุธยา = Phra Nakhon Si Ayutthaya / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท อ.ย. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: พระนครศรีอยุธยา..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท อ.ย.] (1).

72. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ระยอง = Rayong / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ร.ย. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ระยอง..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ร.ย.] (1).

73. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี = Prachin Buri / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ป.จ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ปราจีนบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ป.จ.] (1).

74. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา = Chachoengsao / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ฉ.ช. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ฉะเชิงเทรา..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ฉ.ช.] (1).

75. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : อ่างทอง = Ang Thong / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท อ.ท. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: อ่างทอง..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท อ.ท.] (1).

76. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ราชบุรี = Ratchaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ร.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ราชบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ร.บ.] (1).

77. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : เพชรบุรี = Phetchaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท พ.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: เพชรบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท พ.บ.] (1).

78. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี = Kanchanaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ก.จ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ก.จ.] (1).

79. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สมุทรสาคร = Samut Sakhon / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.ค. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สมุทรสาคร..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.ค.] (1).

80. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สมุทรปราการ = Samut Prakan / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.ป. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สมุทรปราการ..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.ป.] (1).