ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ลพบุรี = Lop Buri / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ล.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ลพบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ล.บ.] (1).

82. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นครปฐม = Nakhon Pathom / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท น.ฐ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: นครปฐม..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท น.ฐ.] (1).

83. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ชัยนาท = Chai Nat / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ช.น. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ชัยนาท..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ช.น.] (1).

84. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สมุทรสงคราม = Samut Songkhrom / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.ส. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สมุทรสงคราม..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.ส.] (1).

85. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : กรุงเทพนมหานคร = Krung Thap Maha Nakhon (Bangkok) / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท กทม. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: กรุงเทพนมหานคร..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท กทม.] (1).

86. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : สุพรรณบุรี = Suphan Buri / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ส.พ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: สุพรรณบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ส.พ.] (1).

87. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ปทุมธานี = Pathum Thani / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ป.ท. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ปทุมธานี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ป.ท.] (1).

88. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ชลบุรี = Chon Buri / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ช.บ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ชลบุรี..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ช.บ.] (1).

89. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

90. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : กำแพงเพชร = Kamphaeng Phet / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ก.พ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: กำแพงเพชร..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ก.พ.] (1).

91. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : เชียงราย = Chiang Rai / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ช.ร. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: เชียงราย..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ช.ร.] (1).

92. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : พิจิตร = Phichit / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454 พ.จ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: พิจิตร..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454 พ.จ.] (1).

93. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : พิษณุโลก = Phitsanulok / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท พ.ล. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: พิษณุโลก..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท พ.ล.] (1).

94. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : เพชรบูรณ์ = Phetchabun / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท พ.ช. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: เพชรบูรณ์..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท พ.ช.] (1).

95. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : แพร่ = Phrae / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท พ.ร. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: แพร่..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท พ.ร.] (1).

96. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : อุทัยธานี = Uthai Thani / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท อ.น. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: อุทัยธานี..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท อ.น.] (1).

97. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : เชียงใหม่ = Chiang Mai / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ช.ม. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: เชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ช.ม.] (1).

98. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน = Mae Hong Son / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ม.ส. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: แม่ฮ่องสอน..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ม.ส.] (1).

99. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : อุตรดิตถ์ = Uttaradit / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท อ.ต. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: อุตรดิตถ์..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท อ.ต.] (1).

100. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : ลำพูน = Lumphun / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ล.พ. (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ลำพูน..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท ล.พ.] (1).