ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เขาใหญ่ ผืนป่าดงพญาเย็น / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ข] (1).

2. พลังไทย พาเที่ยวไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 พ543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 พ543] (1).

3. ภูเขาไทย / โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ภ] (1).

4. แผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ / โดย บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โดย บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ226ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 บ226ผ] (1).

5. คู่มือพนักงานฝ่ายแม่บ้าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (2).

6. สรุปสินค้าทางการท่องเที่ยว 2541-2542 / กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

7. สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

8. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

9. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคใต้ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

10. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคเหนือ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

11. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคกลาง / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

12. สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (2).

13. ทำเนียบแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

14. คู่มือพนักงานบริการส่วนหน้า / จัดทำโดย กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวิชาการและฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (1).

15. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอันดามันเหนือ : ระนอง พังงา ภูเก็ต / กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ/เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (3).

16. คู่มือนำชมพระนครศรีอยุธยา : นครประวัติศาสตร์ พ.ศ. 1893-2310 / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (1).

17. สถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2541, ภาคเหนือ / กองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองสถิติและวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

18. โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อปรับปรุงเมืองชายแดนทางการท่องเที่ยว แม่สอด เชียงของ เบตง / คณะผู้วิจัย, ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | บริษัทที่ปรึกษาวิจัยภาคใต้.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ค962 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ค962] (1).

19. แก่งกระจาน ป่ามหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพชรบุรี / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ก] (1).

20. ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ป่าสน ทุ่งหญ้า และลานหินแห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ท] (1).